Στάση και Σταθμευση

1 - 10 από 42

Αυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 01

Εάν προτίθεσθε να σταματήσετε εδώ για λίγα λεπτά, έχετε δικαίωμα να το πράξετε:

ΝΑΙ

ΟΧΙΑυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 02

Καμμία πινακίδα δεν σας απαγορεύει να σταθμεύσετε. Μπορείτε να σταθμεύσετε έτσι:

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 03

Όταν αφήνετε το όχημά σας κατά μήκος του πεζοδρομίου, όσο χρόνο χρειάζεστε για να φορτώσετε ή ξεφορτώσετε τις αποσκευές σας:

Πρόκειται για μια στάση.

Πρόκειται για στάθμευση.

Αυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 04

Η στάση σε αυτό το σημείο:

Δεν συνιστάται.

Είναι αποδεκτή αν είναι σύντομη.

Είναι επικίνδυνη.

Αυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 08

Μπορείτε να σταθμεύσετε κατά μήκος αυτού του πεζοδρομίου το μήνα Απρίλιο:

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 10

Μπορείτε να σταθμεύσετε αμέσως δεξιά της πινακίδας σε παράταξη (κάθετα στο πεζοδρόμιο) και γιατί:

Ναι, διότι απαγορεύεται η στάθμευση μετά από 10 m από αυτήν.

Όχι, διότι απαγορεύεται η στάθμευση σε απόσταση 10 m από αυτήν.Αυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 11

Η στάση σε αυτό το μέρος:

Είναι αποδεκτή εάν είναι σύντομη.

Δεν συνιστάται.

Είναι επικίνδυνη.

Αυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 12

Η στάση σε αυτό το σημείο:

Είναι επικίνδυνη.

Δεν συνιστάται.

Είναι αποδεκτή εάν είναι σύντομη.

Αυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 15

Το Ι.Χ. αυτοκίνητο, που έχει σταματήσει στα δεξιά του οδοστρώματος έχει παρανομήσει:

ΟΧΙ

ΝΑΙ


Σελίδες