Στροφές

1 - 10 από 15

Αυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 01

Multiple choice question

Αυτή η πινακίδα τονίζει μια σειρά στροφών από τις οποίες η πρώτη είναι προς τα αριστερά:

ΟΧΙ

ΝΑΙΑυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 03

Multiple choice question

Πώς πρέπει να ενεργήσετε βλέποντας τις πινακίδες της φωτογραφίας και γιατί:

Πρέπει να κινηθείτε προς τα αριστερά, επειδή οι πινακίδες δηλώνουν ότι είναι υποχρεωτική η πορεία προς τα αριστερά.

Πρέπει να εντείνετε την προσοχή σας ανακόπτοντας την ταχύτητα του οχήματός σας αν είναι ανάγκη, επειδή οι πινακίδες προειδοποιούν για επικίνδυνη καμπύλη προς τα αριστερά.

Αυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 04

Multiple choice question

Γιατί εδώ πρέπει να οδηγείτε με ιδιαίτερη προσοχή:

Γιατί η ορατότητα εμποδίζεται από τη στροφή και το οδόστρωμα είναι βρεγμένο.

Γιατί μετά τη δεξιά στροφή μπορεί να υπάρχει επικίνδυνη αριστερή στροφή.

Αυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 05

Multiple choice question

Ποια είναι η προειδοποίηση των πινακίδων της φωτογραφίας:

Επειδή θα συναντήσετε διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, πρέπει η ταχύτητά σας να περιορισθεί σε 40 km/h.

Μπροστά σας υπάρχουν δύο επικίνδυνες αντίρροπες ή διαδοχικές συνεχείς στροφές, η πρώτη αριστερά και η ταχύτητά σας πρέπει να περιορισθεί σε 40 km/h.

Αυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 07

Multiple choice question

Η φυγόκεντρη δύναμη:

Ωθεί το όχημά σας προς το εξωτερικό της στροφής.

Μπορεί, μερικές φορές, να γίνει αισθητή στη δεξιά πλευρά του οχήματος.

Ωθεί το όχημά σας προς το εσωτερικό της στροφής.Αυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 08

Multiple choice question

Από τι επηρεάζεται το μέγεθος της φυγόκεντρου δυνάμεως επάνω στη στροφή:

Από τον αέρα που δημιουργείται κατά την πορεία του οχήματος.

Από την ταχύτητα.

Αυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 09

Multiple choice question

Όταν οδηγείτε σε στροφή η ελάχιστη ταχύτητα του οχήματός σας θα πρέπει να είναι όταν:

Εξέρχεσθε από τη στροφή.

Εισέρχεστε στη στροφή.

Αυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 10

Multiple choice question

Στις στροφές, εάν το αυτοκίνητό σας είναι υπερφορτωμένο:

Μειώνεται ο κίνδυνος εκτροπής.

Αυξάνεται ο κίνδυνος εκτροπής.

Αυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 11

Multiple choice question

Πώς συμπεριφέρεσθε σε κλειστές στροφές:

Ελαττώνετε την ταχύτητα προ της στροφής και επιταχύνετε μόνο όταν, μετά τη στροφή, βγείτε πάλι στην ευθεία.

Ελαττώνετε την ταχύτητα μόνο όταν βρίσκεσθε στην κορυφή της καμπύλης.


Σελίδες