Βυτιοφόρο

1 - 10 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 99

Multiple choice question

Οι οξειδωτικές ουσίες:

Είναι γενικά επικίνδυνες.

Συντελούν και ενισχύουν την ανάφλεξη.

Είναι άφλεκτες.

Είναι πολύ εύφλεκτες.Βυτιοφόρο - ADR 98

Multiple choice question

Στην κλάση 3 ανήκουν οι:

Εύφλεκτες αέριες ουσίες.

Εύφλεκτες ουσίες εν γένει.

Εύφλεκτες υγρές ουσίες.

Εύφλεκτες στερεές ουσίες.

Βυτιοφόρο - ADR 97

Multiple choice question

Ο κύριος κίνδυνος των ουσιών της κλάσης 3 είναι:

Η ρύπανση των υδάτων.

Η τοξικότητα.

Η καυστικότητα.

Η ευφλεκτότητα.

Βυτιοφόρο - ADR 96

Multiple choice question

Μεταφορική μονάδα φορτωμένη με επικίνδυνες ουσίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει:

Περισσότερα από δυο ημιρυμουλκούμενα.

Περισσότερα από ένα ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο.

Πλέον της μιας δεξαμενής.

Περισσότερα από δυο ρυμουλκούμενα.

Βυτιοφόρο - ADR 95

Multiple choice question

Όπου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί μεταφοράς σαν “πλήρες φορτίο” οι αρμόδιες αρχές μπορεί να ζητήσουν:

Το όχημα ή το κοντέινερ να φορτωθεί με το μέγιστο μικτό του βάρος.

Να υπάρχει πλήρης φόρτωσης του οχήματος ή των κοντέινερ, χωρίς κενά.

Το όχημα ή μεγάλο κοντέινερ που χρησιμοποιείται γι’ αυτή τη μεταφορά να φορτωθεί μόνο σε ένα σημείο και να εκφορτωθεί οπουδήποτε.

Το όχημα ή μεγάλο κοντέινερ που χρησιμοποιείται γι’ αυτή τη μεταφορά να φορτωθεί μόνο σε ένα σημείο και να εκφορτωθεί μόνο σε ένα σημείο.

Βυτιοφόρο - ADR 94

Multiple choice question

“Πιστοποιητικό Εγκρίσεως ADR” εκδίδεται:

Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

Από την αρμόδια αρχή της χώρας κατασκευής του οχήματος.

Από την αρμόδια αρχή της χώρας ταξινόμησης του οχήματος.

Από την χώρα ή χώρες που πρόκειται να διέλθει το όχημα.Βυτιοφόρο - ADR 93

Multiple choice question

Κάθε μεταφορική μονάδα που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με:

Δυο κίτρινα φώτα ανεξάρτητα από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του οχήματος που θα είναι σταθερά ή αναβοσβύνοντα.

Δυο κόκκινα φώτα ανεξάρτητα από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του οχήματος που θα είναι σταθερά ή αναβοσβύνοντα.

Δυο κόκκινα φώτα ανεξάρτητα από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του οχήματος που θα είναι αναβοσβύνοντα.

Δυο κίτρινα ή κόκκινα φώτα ανεξάρτητα από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του οχήματος που θα είναι σταθερά ή αναβοσβύνοντα.

Βυτιοφόρο - ADR 92

Multiple choice question

Ο καθαρός ατμοσφαιρικός αέρας αποτελείται από:

78% οξυγόνο και 23% άζωτο.

78% άζωτο και 21% οξυγόνο.

80% άζωτο και 20% οξυγόνο.

21% άζωτο και 78% οξυγόνο.

Βυτιοφόρο - ADR 91

Multiple choice question

Οι ουσίες της κλάσης 9 ποιόν κίνδυνο δεν παρουσιάζουν:

Πρόκληση καρκίνου.

Τοξικότητα.

Οικοτοξικότητα.

Ραδιενέργεια.

Βυτιοφόρο - ADR 90

Multiple choice question

Οι τοξικές ουσίες της κλάσης 6.1 λέγονται αλλιώς:

Εύφλεκτες.

Καυστικές.

Επικίνδυνες.

Δηλητηριώδεις.


Σελίδες