Βυτιοφόρο

11 - 20 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 9

Για οχήματα που μεταφέρουν υγρά πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τη θέση και τη λειτουργία των κινητήρων τους, των εξατμίσεων και των ρεζερβουάρ αν το σημείο ανάφλεξης του υγρού είναι:

< 100ο C

< 55o C

< 35ο CΒυτιοφόρο - ADR 89

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Όχημα συστοιχία”:

Όχημα - δεξαμενή που περιλαμβάνει μια ή περισσότερες σταθερές ή συναρμολογούμενες δεξαμενές, που συνδέονται με κλαδωτό αγωγό.

Όχημα που περιλαμβάνει μια ή περισσότερες δεξαμενές ή δεξαμενοκοντέινερ που συνδέονται με κλαδωτό αγωγό.

Όχημα - δεξαμενή που περιλαμβάνει μια ή περισσότερες δεξαμενές.

Όχημα - δεξαμενή που περιλαμβάνει μια ή περισσότερες δεξαμενές που συνδέονται με κλαδωτό αγωγό.

Βυτιοφόρο - ADR 88

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Όχημα Δεξαμενή”:

Όχημα κατασκευασμένο για την μεταφορά υγρών, αερίων ή ουσιών σε σκόνη ή σε κόκκους που περιλαμβάνει μία μόνο σταθερή δεξαμενή.

Δεξαμενή η δεξαμενοκοντέινερ που τοποθετείται σε μηχανοκίνητο όχημα και χρησιμοποιείται για την μεταφορά υγρών, αερίων ή ουσιών σε σκόνη ή σε κόκκους.

Όχημα κατασκευασμένο για την μεταφορά υγρών, αερίων ή ουσιών σε σκόνη ή σε κόκκους που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες σταθερές δεξαμενές.

Όχημα κατασκευασμένο για την μεταφορά υγρών, αερίων ή ουσιών σε σκόνη ή σε κόκκους που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες σταθερές η συναρμολογούμενες δεξαμενές.

Βυτιοφόρο - ADR 87

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Όχημα με κάλυμμα”:

Αυτοκίνητο όχημα εφοδιασμένο με κάλυμμα για την προστασία του φορτίου.

Κλειστό όχημα εφοδιασμένο με κάλυμμα για την προστασία του φορτίου.

Ανοικτό η κλειστό όχημα εφοδιασμένο με κάλυμμα για την προστασία του φορτίου.

Ανοικτό όχημα εφοδιασμένο με κάλυμμα για την προστασία του φορτίου.

Βυτιοφόρο - ADR 86

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Ανοιχτό σχήμα”:

Όχημα του οποίου η πλατφόρμα έχει οπίσθια σανιδώματα.

Όχημα του οποίου η πλατφόρμα έχει υπερκατασκευή.

Όχημα του οποίου η πλατφόρμα έχει υπερκατασκευή ή έχει πλευρικά και οπίσθια σανιδώματα.

Όχημα του οποίου η πλατφόρμα δεν έχει υπερκατασκευή ή έχει απλώς πλευρικά και οπίσθια σανιδώματα.

Βυτιοφόρο - ADR 85

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Κλειστό όχημα”:

Όχημα που στο πλαίσιο του φέρει σταθερά προσδεδεμένο βυτίο.

Μηχανοκίνητο όχημα που καλύπτεται με εύκαμπτο κάλυμμα.

Όχημα που έχει δεξαμενοκοντέινερ.

Όχημα που έχει αμάξωμα που μπορεί να κλείνει.Βυτιοφόρο - ADR 84

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “ Μονάδα Μεταφοράς”:

Αυτοκίνητο όχημα ή συρμός αποτελούμενος από τράκτορα και προσαρτημένο ημιρυμουλκούμενο.

Αυτοκίνητο όχημα με προσαρτημένο ημιρυμουλκούμενο.

Αυτοκίνητο όχημα χωρίς προσαρτημένο ρυμουλκούμενο, ή συρμός αποτελούμενος από αυτοκίνητο όχημα και προσαρτημένο ρυμουλκούμενο.

Μηχανοκίνητο όχημα χωρίς προσαρτημένο ρυμουλκούμενο.

Βυτιοφόρο - ADR 83

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Σταθερή Δεξαμενή”:

Δεξαμενή που είναι μόνιμα προσαρτημένη σε όχημα ή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου του οχήματος.

Δεξαμενή που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση επικινδύνων εμπορευμάτων.

Δεξαμενή που όταν είναι άδεια δύναται να μεταφερθεί από όχημα σε όχημα.

Δεξαμενή που είναι μόνιμα προσαρτημένη σε όχημα ή σε πλοίο ή σε σιδηρόδρομο.

Βυτιοφόρο - ADR 82

Τα πολυδιαμερισματικά βυτία και τα βυτία πολλών προϊόντων διαφέρουν μεταξύ τους:

Στα συστήματα ασφαλείας.

Στους μηχανισμούς εκφόρτωσης.

Στις προδιαγραφές πάχους.

Στους μηχανισμούς πλήρωσης.

Βυτιοφόρο - ADR 81

Το νερό ως γενικό κατασβεστικό μέσο:

Είναι κατάλληλο για φωτιές εύφλεκτων υγρών.

Είναι κατάλληλο για ορισμένες μόνο πυρκαγιές.

Είναι κατάλληλο για φωτιές του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος.

Είναι κατάλληλο για κάθε είδους πυρκαγιά.


Σελίδες