Βυτιοφόρο

21 - 30 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 80

Ποιος οφείλει να φέρει μαζί του κατά την μεταφορά το πιστοποιητικό καταλληλότητας:

Ο μεταφορέας.

Ο οδηγός.

Ο φορτωτής.

Ο αποστολέας.Βυτιοφόρο - ADR 8

Ποια βυτία πρέπει να ελέγχονται μετά από τροποποίηση ή επισκευή:

Όλα.

Tα βυτία για αέρια.

Tα βυτία πιέσεως.

Βυτιοφόρο - ADR 79

Το Π.Δ. 355/94 προβλέπει κυρώσεις:

Για τον φορτωτή.

Για τον οδηγό και τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Μόνο για τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Μόνο για τον οδηγό του οχήματος.

Βυτιοφόρο - ADR 78

Ο οδηγός οχήματος κατά την μεταφορά επιτρέπεται να καπνίζει:

Μόνο μέσα σε κλειστή καμπίνα.

Ελεύθερα.

Ποτέ.

Αν είναι προσεκτικός όπου θέλει.

Βυτιοφόρο - ADR 77

Κατά την φόρτωση δεν πρέπει να υπερβαίνεται:

Το συνολικό μικτό βάρος.

Το συνολικό βάρος σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.

Το συνολικό μικτό βάρος και το βάρος ανά άξονα.

Το βάρος ανά άξονα.

Βυτιοφόρο - ADR 76

Αν το εμπόρευμα είναι βαρύ τοποθετείται όσο το δυνατό:

Πίσω.

Χαμηλά.

Μπροστά.

Ψηλά.Βυτιοφόρο - ADR 75

Κατά το φρενάρισμα το φορτίο τείνει να μετακινηθεί:

Προς τα δεξιά ή τα αριστερά.

Προς τα εμπρός.

Προς τα πίσω.

Προς την κατεύθυνση πορείας του οχήματος.

Βυτιοφόρο - ADR 74

Γενικό διακόπτη μπαταρίας πρέπει να έχουν τα οχήματα:

Που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα με βυτία.

Που μεταφέρουν καυστικές (διαβρωτικές) ουσίες της κλάσης 8.

Που μεταφέρουν εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης < 55 ή εύφλεκτες ουσίες της κλάσης 2.

Που μεταφέρουν γενικά επικίνδυνα εμπορεύματα.

Βυτιοφόρο - ADR 73

Η επιλογή της κατάλληλης συσκευασίας για μια ουσία σκοπό έχει:

Την ευκολότερη μεταφορά της.

Την αποφυγή ελευθέρωσης της σε περίπτωση ατυχήματος.

Είναι απαραίτητη για λόγους marketing.

Την αποφυγή αλλοίωσης ή διαρροής της ουσίας από αλλαγές θερμοκρασίας, υγρασίας, πιέσεως κατά τη μεταφορά της υπό κανονικές συνθήκες.

Βυτιοφόρο - ADR 72

Με ποιό μικρό μέσο συσκευασίας μεταφέρονται χύδην εμπορεύματα:

Με κανένα.

Με μπετόνια.

Με βαρέλια.

Με σακιά.


Σελίδες