Βυτιοφόρο

41 - 50 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 62

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Μεταφορά χύμα”:

Την μεταφορά υγρής ουσίας σε βυτίο.

Την μεταφορά στερεάς ουσίας.

Την μεταφορά στερεάς ουσίας χωρίς συσκευασία.

Την μεταφορά κοκκώδους ύλης.Βυτιοφόρο - ADR 61

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Αέριο”:

Μόνο Ατμός.

Υδρατμοί.

Αέριο ή Ατμός.

Μόνο Αέριο.

Βυτιοφόρο - ADR 60

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος «Εύθραστη Συσκευασία»:

Συσκευασία μόνο από γυαλί. η από πορσελάνη.

Συσκευασία με πλήρεις πλευρές που το προστατεύουν αποτελεσματικά κατά της κρούσεως.

Συσκευασία που περιέχει εύθραστο δοχείο (δηλ. δοχείο από γυαλί, πορσελάνη, πήλινο ή από παρόμοια υλικά) που δεν περιέχεται σε συσκευασία με πλήρεις πλευρές που να το προστατεύουν αποτελεσματικά κατά της κρούσεως.

Συσκευασία που περιέχει εύθραστο δοχείο (δηλ. δοχείο από γυαλί, πορσελάνη, πήλινο ή από παρόμοια υλικά).

Βυτιοφόρο - ADR 6

Κάθε πότε θα πρέπει να γίνεται στα βυτία τεστ στεγανότητας:

Κάθε χρόνο.

Κάθε 3 χρόνια.

Κάθε 2 χρόνια.

Βυτιοφόρο - ADR 59

Ποια οχήματα πρέπει να σηματοδοτούνται με προειδοποιητικές πινακίδες:

Όλα τα οχήματα οποιασδήποτε κλάσης επικίνδυνο εμπόρευμα και αν μεταφέρουν ανεξαρτήτως μικτού βάρους.

Όλα τα οχήματα που μεταφέρουν υγρά ή αέρια καύσιμα, τοξικά, εκρηκτικά, αέρια υπό πίεση και διαβρωτικά υγρά μικτού βάρους άνω των 5 τόνων.

Οχήματα των οποίων το επικίνδυνο εμπόρευμα υπερβαίνει ένα ορισμένο μικτό βάρος.

Οχήματα των οποίων το επικίνδυνο εμπόρευμα υπερβαίνει ένα ορισμένο μικτό βάρος και οχήματα με βυτία για επικίνδυνα εμπορεύματα ανεξάρτητα από το βάρος του φορτίου.

Βυτιοφόρο - ADR 58

Τι σημαίνει η αναγραφή ενός «Χ» αριστερά του αριθμού που φανερώνει τον κίνδυνο μιας μεταφερόμενης ουσίας:

Η ουσία είναι πολύ τοξική για τα φυτά, τα ζώα και τον άνθρωπο.

Η ουσία βρίσκεται υπό μεγάλη εσωτερική πίεση εντός του δοχείου μεταφοράς.

Η ουσία αντιδρά επικίνδυνα με το νερό.

Η ουσία είναι άκρως εκρηκτική.Βυτιοφόρο - ADR 57

Τι φανερώνει ο αριθμός 44 σε μια πινακίδα μέσου μεταφοράς από άποψη κινδύνου:

Διαβρωτική (καυστική) δράση.

Δηλητηριώδης δράση.

Αυξημένη ευφλεκτότητα στερεών ουσιών.

Αυξημένη ευφλεκτότητα υγρών ή αερίων.

Βυτιοφόρο - ADR 56

Σε τι αναφέρονται οι αριθμοί που αναγράφονται ως αριθμητής και ως παρονομαστής στις πινακίδες των μέσων μεταφοράς:

Ο αριθμητής αναφέρεται στο είδος της περιεχόμενης ουσίας και ο παρονομαστής στο είδος του κινδύνου.

Ο αριθμητής αναφέρεται στην κλάση του μεταφερόμενου υλικού και ο παρονομαστής στο είδος του κινδύνου.

Ο αριθμητής αναφέρεται στην κατηγορία της περιεχόμενης ουσίας και ο παρονομαστής στο βαθμό κινδύνου που έχει η ουσία αυτή κατά τη μεταφορά της.

Ο αριθμητής αναφέρεται στο είδος του κινδύνου και ο παρονομαστής αναφέρεται στην περιεχόμενη ουσία.

Βυτιοφόρο - ADR 55

Ποιο είναι το σχήμα, το χρώμα και οι διαστάσεις των προειδοποιητικών πινακίδων των μέσων μεταφοράς:

Ορθογώνιο, χρώματος φωσφορίζον πορτοκαλί, 400 mm Πλάτος Χ 300 mm ΄Υψος.

Ρόμβος, χρώματος φωσφορίζον κίτρινο, πλευράς 400 mm.

Ρόμβος, χρώματος φωσφορίζον πορτοκαλί, πλευράς 300 mm.

Ορθογώνιο, χρώματος φωσφορίζον κίτρινο, 300 mm Πλάτος, 200 mm ΄Υψος.

Βυτιοφόρο - ADR 54

Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την τοποθέτηση των ετικετών κινδύνου:

Ο οδηγός σε όλες τις περιπτώσεις.

Ο οδηγός στα βυτιοφόρα οχήματα και ο πληρωτής (αποστολέας ή παραγωγός) στα εμπορευματοκιβώτια βυτία.

Ο πληρωτής (αποστολέας ή παραγωγός) ή ο οδηγός ανάλογα με το μέσο μεταφοράς.

Ο πληρωτής (αποστολέας ή παραγωγός) σε όλες τις περιπτώσεις.


Σελίδες