Βυτιοφόρο

11 - 20 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 9

Multiple choice question

Για οχήματα που μεταφέρουν υγρά πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τη θέση και τη λειτουργία των κινητήρων τους, των εξατμίσεων και των ρεζερβουάρ αν το σημείο ανάφλεξης του υγρού είναι:

< 55o C

< 35ο C

< 100ο CΒυτιοφόρο - ADR 89

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Όχημα συστοιχία”:

Όχημα - δεξαμενή που περιλαμβάνει μια ή περισσότερες σταθερές ή συναρμολογούμενες δεξαμενές, που συνδέονται με κλαδωτό αγωγό.

Όχημα που περιλαμβάνει μια ή περισσότερες δεξαμενές ή δεξαμενοκοντέινερ που συνδέονται με κλαδωτό αγωγό.

Όχημα - δεξαμενή που περιλαμβάνει μια ή περισσότερες δεξαμενές.

Όχημα - δεξαμενή που περιλαμβάνει μια ή περισσότερες δεξαμενές που συνδέονται με κλαδωτό αγωγό.

Βυτιοφόρο - ADR 88

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Όχημα Δεξαμενή”:

Δεξαμενή η δεξαμενοκοντέινερ που τοποθετείται σε μηχανοκίνητο όχημα και χρησιμοποιείται για την μεταφορά υγρών, αερίων ή ουσιών σε σκόνη ή σε κόκκους.

Όχημα κατασκευασμένο για την μεταφορά υγρών, αερίων ή ουσιών σε σκόνη ή σε κόκκους που περιλαμβάνει μία μόνο σταθερή δεξαμενή.

Όχημα κατασκευασμένο για την μεταφορά υγρών, αερίων ή ουσιών σε σκόνη ή σε κόκκους που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες σταθερές η συναρμολογούμενες δεξαμενές.

Όχημα κατασκευασμένο για την μεταφορά υγρών, αερίων ή ουσιών σε σκόνη ή σε κόκκους που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες σταθερές δεξαμενές.

Βυτιοφόρο - ADR 87

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Όχημα με κάλυμμα”:

Ανοικτό η κλειστό όχημα εφοδιασμένο με κάλυμμα για την προστασία του φορτίου.

Κλειστό όχημα εφοδιασμένο με κάλυμμα για την προστασία του φορτίου.

Αυτοκίνητο όχημα εφοδιασμένο με κάλυμμα για την προστασία του φορτίου.

Ανοικτό όχημα εφοδιασμένο με κάλυμμα για την προστασία του φορτίου.

Βυτιοφόρο - ADR 86

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Ανοιχτό σχήμα”:

Όχημα του οποίου η πλατφόρμα έχει υπερκατασκευή ή έχει πλευρικά και οπίσθια σανιδώματα.

Όχημα του οποίου η πλατφόρμα έχει οπίσθια σανιδώματα.

Όχημα του οποίου η πλατφόρμα έχει υπερκατασκευή.

Όχημα του οποίου η πλατφόρμα δεν έχει υπερκατασκευή ή έχει απλώς πλευρικά και οπίσθια σανιδώματα.

Βυτιοφόρο - ADR 85

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Κλειστό όχημα”:

Όχημα που στο πλαίσιο του φέρει σταθερά προσδεδεμένο βυτίο.

Μηχανοκίνητο όχημα που καλύπτεται με εύκαμπτο κάλυμμα.

Όχημα που έχει αμάξωμα που μπορεί να κλείνει.

Όχημα που έχει δεξαμενοκοντέινερ.Βυτιοφόρο - ADR 84

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “ Μονάδα Μεταφοράς”:

Αυτοκίνητο όχημα ή συρμός αποτελούμενος από τράκτορα και προσαρτημένο ημιρυμουλκούμενο.

Αυτοκίνητο όχημα με προσαρτημένο ημιρυμουλκούμενο.

Μηχανοκίνητο όχημα χωρίς προσαρτημένο ρυμουλκούμενο.

Αυτοκίνητο όχημα χωρίς προσαρτημένο ρυμουλκούμενο, ή συρμός αποτελούμενος από αυτοκίνητο όχημα και προσαρτημένο ρυμουλκούμενο.

Βυτιοφόρο - ADR 83

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Σταθερή Δεξαμενή”:

Δεξαμενή που όταν είναι άδεια δύναται να μεταφερθεί από όχημα σε όχημα.

Δεξαμενή που είναι μόνιμα προσαρτημένη σε όχημα ή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου του οχήματος.

Δεξαμενή που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση επικινδύνων εμπορευμάτων.

Δεξαμενή που είναι μόνιμα προσαρτημένη σε όχημα ή σε πλοίο ή σε σιδηρόδρομο.

Βυτιοφόρο - ADR 82

Multiple choice question

Τα πολυδιαμερισματικά βυτία και τα βυτία πολλών προϊόντων διαφέρουν μεταξύ τους:

Στους μηχανισμούς εκφόρτωσης.

Στις προδιαγραφές πάχους.

Στους μηχανισμούς πλήρωσης.

Στα συστήματα ασφαλείας.

Βυτιοφόρο - ADR 81

Multiple choice question

Το νερό ως γενικό κατασβεστικό μέσο:

Είναι κατάλληλο για φωτιές του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος.

Είναι κατάλληλο για κάθε είδους πυρκαγιά.

Είναι κατάλληλο για ορισμένες μόνο πυρκαγιές.

Είναι κατάλληλο για φωτιές εύφλεκτων υγρών.


Σελίδες