Βυτιοφόρο

101 - 110 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 119

Multiple choice question

Αν ένα όχημα είναι σταθμευμένο τη νύχτα ή με κακή ορατότητα και τα φώτα του δεν εργάζοντα :

Θα πρέπει να τοποθετηθούν δυο κίτρινα φώτα ένα 5 μέτρα μπροστά ένα 10 μέτρα πίσω.

Θα πρέπει να τοποθετηθούν δυο κίτρινα φώτα ένα 10 μέτρα μπροστά ένα 10 μέτρα πίσω.

Θα πρέπει να τοποθετηθούν δυο κίτρινα φώτα ένα 15 μέτρα μπροστά ένα 10 μέτρα πίσω.

Θα πρέπει να τοποθετηθούν δυο κίτρινα φώτα ένα 5 μέτρα μπροστά ένα 5 μέτρα πίσω.Βυτιοφόρο - ADR 118

Multiple choice question

Αν ένα όχημα είναι σταθμευμένο τη νύχτα ή με κακή ορατότητα και τα φώτα του δεν εργάζονται:

Η στάθμευση επιτρέπεται μόνο σε φωτεινό δρόμο.

Πρέπει τοποθετηθούν στο δρόμο δύο κίτρινα φώτα.

Η στάθμευση απαγορεύεται.

Η στάθμευση επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει βοηθός στο όχημα.

Βυτιοφόρο - ADR 117

Multiple choice question

Ερμητικά κλειστά βυτία χρησιμοποιούνται:

Όταν ορισμένα προϊόντα παρουσιάζουν ως κινδύνους την τοξικότητα και την καυστικότητα.

Όποτε το επιθυμεί ο αποστολέας του εμπορεύματος.

Ποτέ, όταν μεταφέρονται ουσίες της κλάσης 3.

Όποτε κρίνει ο οδηγός.

Βυτιοφόρο - ADR 116

Multiple choice question

Επιτρέπεται να μεταφερθούν πολλά προϊόντα σε ένα πολυδιαμερισματικό βυτίο με κοινό σωλήνα εκφόρτωσης:

Όχι, ποτέ.

Ναι, αν αυτά έχουν ανοχή αναμίξεως.

Εξαρτάται από την απόσταση που θα διανύσουν.

Ναι, πάντα.

Βυτιοφόρο - ADR 115

Multiple choice question

Οχήματα τα οποία έχουν φορτωθεί με επικίνδυνες ουσίες χύμα:

Δεν χρειάζεται να πλένονται πριν από την φόρτωση του νέου φορτίου, εφόσον και το νέο φορτίο είναι επικίνδυνο.

Θα πλένονται καλά πριν από τη νέα φόρτωση εκτός αν το νέο φορτίο αποτελείται από την ίδια επικίνδυνη ουσία με το προηγούμενο φορτίο.

Δεν χρειάζεται να πλένονται πριν από την φόρτωση του νέου φορτίου.

Θα πλένονται πάντα πριν από τη νέα φόρτωση.

Βυτιοφόρο - ADR 114

Multiple choice question

Αν σε όχημα φορτωμένο με συσκευασμένα επικίνδυνα εμπορεύματα ξεφορτώνεται και μερικά από τα περιεχόμενα διαπιστωθεί ότι έχουν διαφύγει:

Θα διακόπτεται η εκφόρτωση και θα ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης του φορτίου.

Θα ενημερώνεται πάντα η αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

Θα διακόπτεται η εκφόρτωση και θα ενημερώνεται η Πυροσβεστική.

Το όχημα θα καθαρίζεται το ταχύτερο δυνατό και πάντως πριν από την επόμενη φόρτωση.Βυτιοφόρο - ADR 113

Multiple choice question

Ο οδηγός ή ο βοηθός οδηγός δεν μπορούν:

Να κάνουν χρήση των πυροσβεστικών μέσων.

Να παραδώσουν δέμα που περιέχει υγρά.

Να ανοίξουν δέμα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες.

Να γνωρίζουν τις επικίνδυνες ουσίες που μεταφέρουν.

Βυτιοφόρο - ADR 112

Multiple choice question

Αν το φορτίο περιλαμβάνει εμπορεύματα διαφόρων κατηγοριών τότε:

Τα δέματα των επικίνδυνων ουσιών θα χωρίζονται από τα άλλα δέματα, μόνο αν η συσκευασία είναι εύθραυστη.

Τα δέματα των επικίνδυνων ουσιών θα χωρίζονται από τα άλλα δέματα.

Δεν επιτρέπονται φορτία που περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες.

Πρέπει να είναι μόνο κατάλληλα στερεωμένα.

Βυτιοφόρο - ADR 111

Multiple choice question

Τα διάφορα στοιχεία φορτίου που περιλαμβάνει επικίνδυνες ουσίες θα στοιβάζονται:

Σε συστοιχίες.

Θα στερεώνονται μόνο αν μεταφέρονται εκρηκτικές ύλες.

Κατάλληλα στο όχημα και θα στερεώνονται με κατάλληλα μέσα για να αποφευχθεί η μετακίνηση τους κατά οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με τα άλλα και με τα τοιχώματα του οχήματος.

Δεν είναι απαραίτητο να στερεώνονται παρά μόνο αν το κρίνει ο οδηγός του οχήματος.

Βυτιοφόρο - ADR 110

Multiple choice question

Ο κύριος κίνδυνος των ουσιών της κλάσης 1 είναι:

Το ωστικό κύμα.

Η έκρηξη.

Ο θόρυβος.

Ο διαμελισμός.


Σελίδες