Βυτιοφόρο

21 - 30 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 80

Multiple choice question

Ποιος οφείλει να φέρει μαζί του κατά την μεταφορά το πιστοποιητικό καταλληλότητας:

Ο οδηγός.

Ο αποστολέας.

Ο φορτωτής.

Ο μεταφορέας.Βυτιοφόρο - ADR 8

Multiple choice question

Ποια βυτία πρέπει να ελέγχονται μετά από τροποποίηση ή επισκευή:

Όλα.

Tα βυτία πιέσεως.

Tα βυτία για αέρια.

Βυτιοφόρο - ADR 79

Multiple choice question

Το Π.Δ. 355/94 προβλέπει κυρώσεις:

Μόνο για τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Για τον φορτωτή.

Για τον οδηγό και τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Μόνο για τον οδηγό του οχήματος.

Βυτιοφόρο - ADR 78

Multiple choice question

Ο οδηγός οχήματος κατά την μεταφορά επιτρέπεται να καπνίζει:

Ποτέ.

Αν είναι προσεκτικός όπου θέλει.

Ελεύθερα.

Μόνο μέσα σε κλειστή καμπίνα.

Βυτιοφόρο - ADR 77

Multiple choice question

Κατά την φόρτωση δεν πρέπει να υπερβαίνεται:

Το βάρος ανά άξονα.

Το συνολικό βάρος σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.

Το συνολικό μικτό βάρος.

Το συνολικό μικτό βάρος και το βάρος ανά άξονα.

Βυτιοφόρο - ADR 76

Multiple choice question

Αν το εμπόρευμα είναι βαρύ τοποθετείται όσο το δυνατό:

Μπροστά.

Πίσω.

Χαμηλά.

Ψηλά.Βυτιοφόρο - ADR 75

Multiple choice question

Κατά το φρενάρισμα το φορτίο τείνει να μετακινηθεί:

Προς τα εμπρός.

Προς την κατεύθυνση πορείας του οχήματος.

Προς τα πίσω.

Προς τα δεξιά ή τα αριστερά.

Βυτιοφόρο - ADR 74

Multiple choice question

Γενικό διακόπτη μπαταρίας πρέπει να έχουν τα οχήματα:

Που μεταφέρουν καυστικές (διαβρωτικές) ουσίες της κλάσης 8.

Που μεταφέρουν εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης < 55 ή εύφλεκτες ουσίες της κλάσης 2.

Που μεταφέρουν γενικά επικίνδυνα εμπορεύματα.

Που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα με βυτία.

Βυτιοφόρο - ADR 73

Multiple choice question

Η επιλογή της κατάλληλης συσκευασίας για μια ουσία σκοπό έχει:

Την ευκολότερη μεταφορά της.

Την αποφυγή ελευθέρωσης της σε περίπτωση ατυχήματος.

Την αποφυγή αλλοίωσης ή διαρροής της ουσίας από αλλαγές θερμοκρασίας, υγρασίας, πιέσεως κατά τη μεταφορά της υπό κανονικές συνθήκες.

Είναι απαραίτητη για λόγους marketing.

Βυτιοφόρο - ADR 72

Multiple choice question

Με ποιό μικρό μέσο συσκευασίας μεταφέρονται χύδην εμπορεύματα:

Με βαρέλια.

Με κανένα.

Με σακιά.

Με μπετόνια.


Σελίδες