Βυτιοφόρο

21 - 30 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 80

Multiple choice question

Ποιος οφείλει να φέρει μαζί του κατά την μεταφορά το πιστοποιητικό καταλληλότητας:

Ο φορτωτής.

Ο μεταφορέας.

Ο οδηγός.

Ο αποστολέας.Βυτιοφόρο - ADR 8

Multiple choice question

Ποια βυτία πρέπει να ελέγχονται μετά από τροποποίηση ή επισκευή:

Όλα.

Tα βυτία πιέσεως.

Tα βυτία για αέρια.

Βυτιοφόρο - ADR 79

Multiple choice question

Το Π.Δ. 355/94 προβλέπει κυρώσεις:

Για τον φορτωτή.

Για τον οδηγό και τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Μόνο για τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Μόνο για τον οδηγό του οχήματος.

Βυτιοφόρο - ADR 78

Multiple choice question

Ο οδηγός οχήματος κατά την μεταφορά επιτρέπεται να καπνίζει:

Αν είναι προσεκτικός όπου θέλει.

Ποτέ.

Ελεύθερα.

Μόνο μέσα σε κλειστή καμπίνα.

Βυτιοφόρο - ADR 77

Multiple choice question

Κατά την φόρτωση δεν πρέπει να υπερβαίνεται:

Το συνολικό μικτό βάρος και το βάρος ανά άξονα.

Το συνολικό βάρος σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.

Το συνολικό μικτό βάρος.

Το βάρος ανά άξονα.

Βυτιοφόρο - ADR 76

Multiple choice question

Αν το εμπόρευμα είναι βαρύ τοποθετείται όσο το δυνατό:

Ψηλά.

Χαμηλά.

Πίσω.

Μπροστά.Βυτιοφόρο - ADR 75

Multiple choice question

Κατά το φρενάρισμα το φορτίο τείνει να μετακινηθεί:

Προς τα εμπρός.

Προς την κατεύθυνση πορείας του οχήματος.

Προς τα δεξιά ή τα αριστερά.

Προς τα πίσω.

Βυτιοφόρο - ADR 74

Multiple choice question

Γενικό διακόπτη μπαταρίας πρέπει να έχουν τα οχήματα:

Που μεταφέρουν καυστικές (διαβρωτικές) ουσίες της κλάσης 8.

Που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα με βυτία.

Που μεταφέρουν γενικά επικίνδυνα εμπορεύματα.

Που μεταφέρουν εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης < 55 ή εύφλεκτες ουσίες της κλάσης 2.

Βυτιοφόρο - ADR 73

Multiple choice question

Η επιλογή της κατάλληλης συσκευασίας για μια ουσία σκοπό έχει:

Την αποφυγή αλλοίωσης ή διαρροής της ουσίας από αλλαγές θερμοκρασίας, υγρασίας, πιέσεως κατά τη μεταφορά της υπό κανονικές συνθήκες.

Την ευκολότερη μεταφορά της.

Είναι απαραίτητη για λόγους marketing.

Την αποφυγή ελευθέρωσης της σε περίπτωση ατυχήματος.

Βυτιοφόρο - ADR 72

Multiple choice question

Με ποιό μικρό μέσο συσκευασίας μεταφέρονται χύδην εμπορεύματα:

Με σακιά.

Με κανένα.

Με βαρέλια.

Με μπετόνια.


Σελίδες