Βυτιοφόρο

21 - 30 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 80

Multiple choice question

Ποιος οφείλει να φέρει μαζί του κατά την μεταφορά το πιστοποιητικό καταλληλότητας:

Ο οδηγός.

Ο φορτωτής.

Ο αποστολέας.

Ο μεταφορέας.Βυτιοφόρο - ADR 8

Multiple choice question

Ποια βυτία πρέπει να ελέγχονται μετά από τροποποίηση ή επισκευή:

Tα βυτία για αέρια.

Tα βυτία πιέσεως.

Όλα.

Βυτιοφόρο - ADR 79

Multiple choice question

Το Π.Δ. 355/94 προβλέπει κυρώσεις:

Μόνο για τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Για τον φορτωτή.

Μόνο για τον οδηγό του οχήματος.

Για τον οδηγό και τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Βυτιοφόρο - ADR 78

Multiple choice question

Ο οδηγός οχήματος κατά την μεταφορά επιτρέπεται να καπνίζει:

Αν είναι προσεκτικός όπου θέλει.

Ποτέ.

Ελεύθερα.

Μόνο μέσα σε κλειστή καμπίνα.

Βυτιοφόρο - ADR 77

Multiple choice question

Κατά την φόρτωση δεν πρέπει να υπερβαίνεται:

Το συνολικό μικτό βάρος.

Το συνολικό βάρος σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.

Το βάρος ανά άξονα.

Το συνολικό μικτό βάρος και το βάρος ανά άξονα.

Βυτιοφόρο - ADR 76

Multiple choice question

Αν το εμπόρευμα είναι βαρύ τοποθετείται όσο το δυνατό:

Μπροστά.

Ψηλά.

Πίσω.

Χαμηλά.Βυτιοφόρο - ADR 75

Multiple choice question

Κατά το φρενάρισμα το φορτίο τείνει να μετακινηθεί:

Προς τα δεξιά ή τα αριστερά.

Προς τα πίσω.

Προς την κατεύθυνση πορείας του οχήματος.

Προς τα εμπρός.

Βυτιοφόρο - ADR 74

Multiple choice question

Γενικό διακόπτη μπαταρίας πρέπει να έχουν τα οχήματα:

Που μεταφέρουν εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης < 55 ή εύφλεκτες ουσίες της κλάσης 2.

Που μεταφέρουν γενικά επικίνδυνα εμπορεύματα.

Που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα με βυτία.

Που μεταφέρουν καυστικές (διαβρωτικές) ουσίες της κλάσης 8.

Βυτιοφόρο - ADR 73

Multiple choice question

Η επιλογή της κατάλληλης συσκευασίας για μια ουσία σκοπό έχει:

Την αποφυγή αλλοίωσης ή διαρροής της ουσίας από αλλαγές θερμοκρασίας, υγρασίας, πιέσεως κατά τη μεταφορά της υπό κανονικές συνθήκες.

Την αποφυγή ελευθέρωσης της σε περίπτωση ατυχήματος.

Είναι απαραίτητη για λόγους marketing.

Την ευκολότερη μεταφορά της.

Βυτιοφόρο - ADR 72

Multiple choice question

Με ποιό μικρό μέσο συσκευασίας μεταφέρονται χύδην εμπορεύματα:

Με σακιά.

Με κανένα.

Με βαρέλια.

Με μπετόνια.


Σελίδες