Βυτιοφόρο

31 - 40 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 71

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “ Αποσυναρμολογούμενη Δεξαμενή”:

Σταθερή δεξαμενή ή δεξαμενοκοντέινερ ή συστοιχία δοχείων άνω των 1500 λίτρων.

Δεξαμενή άλλη εκτός από σταθερή δεξαμενή, δεξαμενοκοντέινερ ή συστοιχία δοχείων, που έχει χωρητικότητα πάνω από 1000 λίτρα και δεν είναι σχεδιασμένη για την μεταφορά εμπορευμάτων χωρίς θραύση φορτίου.

Σταθερή δεξαμενή ή δεξαμενοκοντέινερ ή συστοιχία δοχείων κάτω των 1000 λίτρων σχεδιασμένη για την μεταφορά εμπορευμάτων χωρίς θραύση φορτίου.

Δεξαμενή άλλη εκτός από σταθερή δεξαμενή, δεξαμενοκοντέινερ ή συστοιχία δοχείων, που έχει χωρητικότητα κάτω από 1500 λίτρα και δεν είναι σχεδιασμένη για την μεταφορά εμπορευμάτων χωρίς θραύση φορτίου.Βυτιοφόρο - ADR 70

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Συστοιχία δοχείων”:

Συγκρότημα που περιλαμβάνει αριθμό δοχείων των οποίων η ατομική ή μέση χωρητικότητα είναι κάτω από 150 λίτρα.

Συγκρότημα που περιλαμβάνει αριθμό δοχείων των οποίων η ατομική ή μέση χωρητικότητα είναι πάνω από 150 λίτρα, τα οποία αλληλοσυνδέονται με πολλαπλό αγωγό και είναι μόνιμα τοποθετημένο πάνω σε πλαίσιο.

Συγκρότημα που περιλαμβάνει αριθμό δοχείων των οποίων η ατομική ή μέση χωρητικότητα είναι πάνω από 150 λίτρα τα οποία δεν αλληλοσυνδέονται με πολλαπλό αγωγό.

Συγκρότημα που περιλαμβάνει αριθμό δοχείων των οποίων η μέση χωρητικότητα είναι μέχρι 50 λίτρα και δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένα πανω στο πλαίσιο.

Βυτιοφόρο - ADR 7

Multiple choice question

Το αργότερο σε πόσα έτη πρέπει το βυτίο να υποβάλλεται σε επιθεώρηση με υδραυλική δοκιμή:

6 έτη.

3 έτη.

1 έτος.

Βυτιοφόρο - ADR 69

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Μικρό Κοντέινερ”:

Κοντέινερ που έχει εσωτερικό όγκο μέχρι 1μ3.

Κοντέινερ που έχει εσωτερικό όγκο από 1μ3 μέχρι 3μ3.

Κοντέινερ που έχει εσωτερικό όγκο μέχρι 5μ3.

Κοντέινερ που έχει εσωτερικό όγκο μέχρι 2μ3.

Βυτιοφόρο - ADR 68

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “ Μεγάλο Κοντέινερ”:

Κοντέινερ που έχει εσωτερικό όγκο πάνω από 3μ3.

Κοντέινερ με εσωτερικό όγκο μέχρι 3μ3.

Κοντέινερ με εσωτερικό όγκο από 4μ3 μέχρι 12μ3.

Κοντέινερ με εσωτερικό όγκο μέχρι 4μ3.

Βυτιοφόρο - ADR 67

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Κοντέινερ”:

Ειδικά σχεδιασμένο αντικείμενο εξοπλισμού μεταφοράς που εγκαθίσταται μονίμως στο πλαίσιο του οχήματος.

Ειδικά σχεδιασμένο αντικείμενο εξοπλισμού μεταφοράς που εγκαθίσταται μονίμως στο πλαίσιο του οχήματος και ειδικά σχεδιασμένο για να διευκολύνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με ένα ή περισσότερα μέσα μεταφοράς, χωρίς θραύση φορτίου.

Εξοπλισμό μεταφοράς ειδικά σχεδιασμένο για να διευκολύνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με ένα ή περισσότερα μέσα μεταφοράς, χωρίς θραύση φορτίου.

Ειδικά σχεδιασμένο αντικείμενο εξοπλισμού μεταφοράς για να διευκολύνει την μεταφορά εμπορευμάτων μόνο με σιδηρόδρομο και πλοίο, χωρίς αλλοίωση του φορτίου.Βυτιοφόρο - ADR 66

Multiple choice question

Το εμπορευματοκιβώτιο - βυτίο (Tankcontainer):

Είναι τοποθετούμενο βυτίο.

Είναι ένα αυτόνομο βυτίο, που μπορεί να μεταφερθεί όπως ένα εμπορευματοκιβώτιο.

Είναι σταθερά συνδεδεμένο βυτίο.

Είναι όμοιο στη λειτουργία του με τη συστοιχία δοχείων.

Βυτιοφόρο - ADR 65

Multiple choice question

Πιστοποιητικό εκπαίδευσης ADR πρέπει να έχει:

Ο μεταφορέας.

Ο οδηγός.

Ο παραλήπτης.

Ο αποστολέας.

Βυτιοφόρο - ADR 64

Multiple choice question

Ποια στοιχεία δεν αναφέρονται στα πληροφοριακά δελτία ατυχήματος:

Περιγραφή του εμπορεύματος και του κινδύνου.

Τα μέτρα πρώτων βοηθειών.

Οδηγίες για την κατάσβεση πιθανής πυρκαγιάς.

Το βάρος και ο όγκος του εμπορεύματος.

Βυτιοφόρο - ADR 63

Multiple choice question

Ποιο στοιχείο δεν χρειάζεται να αναφέρεται στο έγγραφο μεταφοράς:

Ναύλος.

Μικτή μάζα.

Είδος συσκευασίας και αριθμός.

Όνομα εμπορεύματος.


Σελίδες