Βυτιοφόρο

41 - 50 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 62

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Μεταφορά χύμα”:

Την μεταφορά κοκκώδους ύλης.

Την μεταφορά στερεάς ουσίας χωρίς συσκευασία.

Την μεταφορά υγρής ουσίας σε βυτίο.

Την μεταφορά στερεάς ουσίας.Βυτιοφόρο - ADR 61

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Αέριο”:

Αέριο ή Ατμός.

Μόνο Ατμός.

Μόνο Αέριο.

Υδρατμοί.

Βυτιοφόρο - ADR 60

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος «Εύθραστη Συσκευασία»:

Συσκευασία μόνο από γυαλί. η από πορσελάνη.

Συσκευασία που περιέχει εύθραστο δοχείο (δηλ. δοχείο από γυαλί, πορσελάνη, πήλινο ή από παρόμοια υλικά) που δεν περιέχεται σε συσκευασία με πλήρεις πλευρές που να το προστατεύουν αποτελεσματικά κατά της κρούσεως.

Συσκευασία που περιέχει εύθραστο δοχείο (δηλ. δοχείο από γυαλί, πορσελάνη, πήλινο ή από παρόμοια υλικά).

Συσκευασία με πλήρεις πλευρές που το προστατεύουν αποτελεσματικά κατά της κρούσεως.

Βυτιοφόρο - ADR 6

Multiple choice question

Κάθε πότε θα πρέπει να γίνεται στα βυτία τεστ στεγανότητας:

Κάθε 3 χρόνια.

Κάθε 2 χρόνια.

Κάθε χρόνο.

Βυτιοφόρο - ADR 59

Multiple choice question

Ποια οχήματα πρέπει να σηματοδοτούνται με προειδοποιητικές πινακίδες:

Οχήματα των οποίων το επικίνδυνο εμπόρευμα υπερβαίνει ένα ορισμένο μικτό βάρος και οχήματα με βυτία για επικίνδυνα εμπορεύματα ανεξάρτητα από το βάρος του φορτίου.

Όλα τα οχήματα που μεταφέρουν υγρά ή αέρια καύσιμα, τοξικά, εκρηκτικά, αέρια υπό πίεση και διαβρωτικά υγρά μικτού βάρους άνω των 5 τόνων.

Όλα τα οχήματα οποιασδήποτε κλάσης επικίνδυνο εμπόρευμα και αν μεταφέρουν ανεξαρτήτως μικτού βάρους.

Οχήματα των οποίων το επικίνδυνο εμπόρευμα υπερβαίνει ένα ορισμένο μικτό βάρος.

Βυτιοφόρο - ADR 58

Multiple choice question

Τι σημαίνει η αναγραφή ενός «Χ» αριστερά του αριθμού που φανερώνει τον κίνδυνο μιας μεταφερόμενης ουσίας:

Η ουσία είναι πολύ τοξική για τα φυτά, τα ζώα και τον άνθρωπο.

Η ουσία είναι άκρως εκρηκτική.

Η ουσία αντιδρά επικίνδυνα με το νερό.

Η ουσία βρίσκεται υπό μεγάλη εσωτερική πίεση εντός του δοχείου μεταφοράς.Βυτιοφόρο - ADR 57

Multiple choice question

Τι φανερώνει ο αριθμός 44 σε μια πινακίδα μέσου μεταφοράς από άποψη κινδύνου:

Δηλητηριώδης δράση.

Διαβρωτική (καυστική) δράση.

Αυξημένη ευφλεκτότητα στερεών ουσιών.

Αυξημένη ευφλεκτότητα υγρών ή αερίων.

Βυτιοφόρο - ADR 56

Multiple choice question

Σε τι αναφέρονται οι αριθμοί που αναγράφονται ως αριθμητής και ως παρονομαστής στις πινακίδες των μέσων μεταφοράς:

Ο αριθμητής αναφέρεται στο είδος του κινδύνου και ο παρονομαστής αναφέρεται στην περιεχόμενη ουσία.

Ο αριθμητής αναφέρεται στην κατηγορία της περιεχόμενης ουσίας και ο παρονομαστής στο βαθμό κινδύνου που έχει η ουσία αυτή κατά τη μεταφορά της.

Ο αριθμητής αναφέρεται στην κλάση του μεταφερόμενου υλικού και ο παρονομαστής στο είδος του κινδύνου.

Ο αριθμητής αναφέρεται στο είδος της περιεχόμενης ουσίας και ο παρονομαστής στο είδος του κινδύνου.

Βυτιοφόρο - ADR 55

Multiple choice question

Ποιο είναι το σχήμα, το χρώμα και οι διαστάσεις των προειδοποιητικών πινακίδων των μέσων μεταφοράς:

Ρόμβος, χρώματος φωσφορίζον πορτοκαλί, πλευράς 300 mm.

Ρόμβος, χρώματος φωσφορίζον κίτρινο, πλευράς 400 mm.

Ορθογώνιο, χρώματος φωσφορίζον πορτοκαλί, 400 mm Πλάτος Χ 300 mm ΄Υψος.

Ορθογώνιο, χρώματος φωσφορίζον κίτρινο, 300 mm Πλάτος, 200 mm ΄Υψος.

Βυτιοφόρο - ADR 54

Multiple choice question

Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την τοποθέτηση των ετικετών κινδύνου:

Ο πληρωτής (αποστολέας ή παραγωγός) ή ο οδηγός ανάλογα με το μέσο μεταφοράς.

Ο οδηγός στα βυτιοφόρα οχήματα και ο πληρωτής (αποστολέας ή παραγωγός) στα εμπορευματοκιβώτια βυτία.

Ο οδηγός σε όλες τις περιπτώσεις.

Ο πληρωτής (αποστολέας ή παραγωγός) σε όλες τις περιπτώσεις.


Σελίδες