Βυτιοφόρο

81 - 90 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 25

Multiple choice question

Η κλάση 6.1 ποιες ουσίες αφορά:

Τις καυστικές ουσίες.

Τις αυτοαναφλεγόμενες ουσίες.

Τις δηλητηριώδεις (τοξικές) ουσίες.Βυτιοφόρο - ADR 24

Multiple choice question

Η κλάση 3 ποιες ουσίες αφορά:

Τις αυτοαναφλεγόμενες ουσίες.

Τις εκρηκτικές ουσίες.

Τις εύφλεκτες υγρές ουσίες.

Βυτιοφόρο - ADR 23

Multiple choice question

Ποιες χώρες που συνορεύουν με την Ελλάδα δεν συμμετέχουν στη Σύμβαση ADR:

Η Αλβανία.

Η Βουλγαρία, η Τουρκία και η Αλβανία.

Η Αλβανία και η Τουρκία.

Βυτιοφόρο - ADR 22

Multiple choice question

Τι αφορά η σύμβαση ADR:

Τη νομοθεσία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.

Τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα υγρά καύσιμα.

Τη νομοθεσία που ισχύει για τις διεθνές μεταφορές εμπορευμάτων.

Βυτιοφόρο - ADR 21

Multiple choice question

Σε ποια βυτία πρέπει να υπάρχει φλογοπαγίδα:

Σ’ αυτά που έχουν εγκατάσταση αερισμού που δεν μπορεί να κλείσει και μεταφέρουν προϊόντα με σημείο ανάφλεξης μέχρι 55ο C.

Σε όλα τα βυτία πίεσης.

Στα ερμητικά κλειστά βυτία.

Βυτιοφόρο - ADR 20

Multiple choice question

Ερμητικά κλειστά βυτία είναι τα βυτία που:

Δεν έχουν βαλβίδα ασφαλείας.

Μεταφέρουν προϊόντα που παρουσιάζουν κινδύνους “ τοξικότητας”, ή “καυστικότητας”.

Έχουν βαλβίδα ασφαλείας μέσω της οποίας αναπνέει το βυτίο.Βυτιοφόρο - ADR 2

Multiple choice question

Ποια βυτία έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανατροπής:

Ελλειπτικά.

Κυλινδρικά.

Σχήμα βαλίτσας.

Βυτιοφόρο - ADR 19

Multiple choice question

Σε ποιες κατηγορίες βυτίων χρησιμοποιούνται βαλβίδες αερισμού ή ανατροπής:

Στα βυτία μεταφοράς τοξικών.

Στα βυτία που λειτουργούν χωρίς πίεση.

Στα βυτία πίεσης.

Βυτιοφόρο - ADR 18

Multiple choice question

Για τα προϊόντα κλάσης 3 χρησιμοποιούνται βυτία πιέσεως:

Πάντα.

Σπάνια.

Ποτέ.

Βυτιοφόρο - ADR 17

Multiple choice question

Ποια βυτία πρέπει να φέρουν ανθεκτική πινακίδα σταθερά στερεωμένη στο σώμα του με τα στοιχεία ( όνομα κατασκευαστού, αριθμό μητρώου, υλικό, ημερομηνίες ελέγχου κ.λ.π.):

Βυτία αερίου.

Όλα.

Βυτία για χημικά.


Σελίδες