Φορτηγό

1 - 10 από 196

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 8

Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του φορτηγού:

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Ο οδηγός του οχήματος.

Η αρμόδια αστυνομική αρχή.Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 39

Ρυμουλκό όχημα (τράκτορας ή ελκυστήρας) είναι:

Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.

Το όχημα που στερείται ίδιας κινητήριας δυνάμεως και είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έλκεται από άλλο μηχανοκίνητο όχημα.

Το μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται μόνο για την έλξη άλλων οχημάτων.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 37

Φορτηγό όχημα είναι:

Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα φορτηγό όχημα και ένα ρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.

Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα και ένα ημιρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.

Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 36

Αρθρωτό όχημα είναι:

Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα και ένα ημιρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.

Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα φορτηγό όχημα και ένα ρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.

Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 35

Ένα ρυμουλκούμενο, όταν αποσυνδέεται από το ρυμουλκό, πρέπει να ακινητοποιείται με:

Τον πεπιεσμένο αέρα που έχει στο καζανάκι του.

Μηχανικό τρόπο.

Το τρίγωνο ζεύξεώς του.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 34

Το ελάχιστο βάθος αυλακώσεων του πέλματος των ελαστικών των διευθυντηρίων αξόνων των φορτηγών και των ρυμουλκουμένων είναι:

1 mm.

1,5 mm.

2 mm.Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 33

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:

Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.

Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.

Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 32

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος είναι:

Το μέγιστο βάρος, που αντέχει να μεταφέρει το όχημα.

Το μέγιστο βάρος φορτωμένου οχήματος, το οποίο αναγράφεται ως μικτό βάρος στην άδεια κυκλοφορίας του.

Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο επιτρέπεται να φορτωθεί το όχημα.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 3

Η συσκευή του ταχογράφου πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία:

Για 15 ώρες.

Ολόκληρο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή.

Για 10 ώρες.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 28

Σε ένα ελαστικό που φέρει ως ένδειξη 12.00 R 20 154/149 L, η ένδειξη 149 σημαίνει:

Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, το οποίο μπορεί να αντέξει το ελαστικό, όταν ο τροχός φέρει διπλά ελαστικά.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, το οποίο μπορεί να αντέχει το ελαστικό όταν είναι μονό.

Τη μέγιστη ταχύτητα στην οποία το ελαστικό μπορεί να αντέξει το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.


Σελίδες