Φορτηγό

21 - 30 από 196

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9

Όταν ο εκκινητής (μίζα) δεν τίθεται σε λειτουργία, ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία:

Δεν λειτουργεί καλά ο πολλαπλασιαστής.

Ο συσσωρευτής δεν έχει την απαιτούμενη τάση ρεύματος.

Δεν έχει ρυθμισθεί καλά το διάκενο των επαφών του ηλεκτρικού διανομέα.Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4

Γιατί πρέπει να ελέγχεται συχνά η κανονική πίεση των ελαστικών του φορτηγού:

Για να αποφεύγεται γενικά η φθορά του αυτοκινήτου.

Για να είναι περισσότερο άνετη η οδήγηση του αυτοκινήτου.

Για να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά των ελαστικών.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 39

Τα φορτηγά άνω των 3.500 kg που ταξινομούνται ως μεταχειρισμένα υφίστανται τεχνικό έλεγχο:

Τον πρώτο έλεγχο, προ της ταξινομήσεώς τους και μετά περιοδικά κάθε δύο (2) χρόνια.

Τον πρώτο έλεγχο, προ της ταξινομήσεώς τους και μετά περιοδικά κάθε ένα (1) χρόνο.

Τον πρώτο έλεγχο, δύο χρόνια μετά την ταξινόμησή τους και μετά περιοδικά κάθε δύο χρόνια.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 32

Ποια από τις παρακάτω αντενδείξεις μπορούν να παρουσιασθούν εξ αιτίας υπερβολικής φθοράς του βάθους πέλματος των ελαστικών (φαλακρά ελαστικά):

Ολίσθηση των τροχών κατά τη διάρκεια της πεδήσεως.

Υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.

Ανομοιόμορφη φθορά των γραναζιών του διαφορικού.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 31

Τι δείχνει το μανόμετρο του λαδιού που είναι τοποθετημένο στον πίνακα οργάνων του φορτηγού:

Tην πίεση του λαδιού των υδραυλικών φρένων.

Την ποσότητα του λαδιού στο κάρτερ.

Την πίεση του λαδιού του κινητήρα.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 30

Τι πρέπει να ελέγχετε περιοδικά ώστε να περιορίσετε την κατανάλωση καυσίμου:

Tο επίπεδο του υγρού ψύξεως του κινητήρα.

Tην πίεση των ελαστικών.

Tο βάθος του πέλματος των ελαστικών.Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3

Διαπιστώνεται ότι ο πετρελαιοκινητήρας του αυτοκινήτου κατά τη λειτουργία του παρουσιάζει διακοπές. Ποια από τις τρεις παρακάτω μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:

Υψηλή θερμοκρασία του κινητήρα.

Κακή λειτουργία του εγχυτήρα καυσίμου (μπεκ).

Χαμηλή θερμοκρασία του κινητήρα.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 29

Τι σημαίνει το άναμμα της ενδείξεως λαδιού στον πίνακα οργάνων κατά τη διάρκεια της κινήσεως του οχήματος:

Ότι η γεννήτρια (δυναμό) δεν φορτίζει τη μπαταρία.

Ότι η πίεση του λαδιού είναι ανεπαρκής.

Ότι η λίπανση είναι κανονική.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 26

Διαπιστώνετε ότι στα καυσαέρια ενός πετρελαιοκινητήρα υπάρχει άσπρος καπνός. Ποια πρέπει να είναι η πιθανή αιτία:

Να έχει υπερθερμανθεί ο πετρελαιοκινητήρας.

Να έχει εισέλθει νερό στους κυλίνδρους.

Να υπάρχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 25

Διαπιστώνετε ότι ένα αεροφυλάκιο του συστήματος πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενο) έχει τρυπήσει. Τι πρέπει να κάνετε:

Να φροντίσετε για την άμεση αντικατάστασή του.

Να φροντίσετε για την επισκευή του με συγκόλληση.

Να το απομονώσετε από το λοιπό κύκλωμα.


Σελίδες