Φορτηγό

41 - 50 από 196

Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 57

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:

Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 56

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:

Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 54

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων προς τα δεξιά.

Απαγορεύεται η πορεία προς τα δεξιά οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά όλων των φορτηγών οχημάτων.

Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 53

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:

Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.

Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 52

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:

Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.

Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 51

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:

Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.

Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή όλων των φορτηγών οχημάτων.

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 48

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων να προσπερνούν άλλα οχήματα.

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.

Τέλος απαγορεύσεως προσπεράσματος που είχε επιβληθεί στα φορτηγά αυτοκίνητα με απαγορευτική πινακίδα.

Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 43

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Απαγορεύεται η είσοδος σε βαρέα οχήματα επειδή κάτω από το οδόστρωμα υπάρχει αυλάκι με νερό.

Απαγορεύεται η είσοδος σε βυτιοφόρα οχήματα.

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 42

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα μήκους μικρότερου των 10 m.

Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα με απόσταση μεταξύ των αξόνων μεγαλύτερη των 10 m.

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα 10 m.

Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 38

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Απαγορεύεται η είσοδος στα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Απαγορεύεται η διέλευση στα ρυμουλκά οχήματα.

Απαγορεύεται η διέλευση στα φορτηγά.


Σελίδες