Φορτηγό

11 - 20 από 196

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 25

Multiple choice question

Ο οδηγός φορτηγού, που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:

Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 24

Multiple choice question

Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το φορτηγό επενεργεί:

Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.

Στο σύστημα πεδήσεως.

Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 23

Multiple choice question

Στην άδεια κυκλοφορίας φορτηγού που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:

«Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 90 km/h».

«Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας».

«Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 90 km/h».

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 22

Multiple choice question

Ο οδηγός φορτηγού, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά στο εν λόγω σύστημα:

Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.

Την εγγύηση του συστήματος.

Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 17

Multiple choice question

Κάθε φορτηγό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δύο (2) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας, καθαρού βάρους έκαστο:

6 kg.

10 kg.

8 kg.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 16

Multiple choice question

Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:

24 μήνες.

6 μήνες.

12 μήνες.Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 14

Multiple choice question

Η μέγιστη ταχύτητα στον περιοριστή ταχύτητας (κόφτης) που τοποθετείται στα φορτηγά, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, ρυθμίζεται σε:

85 km/h.

100 km/h.

90 km/h.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 13

Multiple choice question

Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα φορτηγά, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:

100 km/h.

90 km/h.

110 km/h.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 11

Multiple choice question

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:

Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.

Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 1

Multiple choice question

Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:

Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.

Nα συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.

Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.


Σελίδες