Φορτηγό

21 - 30 από 196

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9

Multiple choice question

Όταν ο εκκινητής (μίζα) δεν τίθεται σε λειτουργία, ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία:

Δεν έχει ρυθμισθεί καλά το διάκενο των επαφών του ηλεκτρικού διανομέα.

Δεν λειτουργεί καλά ο πολλαπλασιαστής.

Ο συσσωρευτής δεν έχει την απαιτούμενη τάση ρεύματος.Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4

Multiple choice question

Γιατί πρέπει να ελέγχεται συχνά η κανονική πίεση των ελαστικών του φορτηγού:

Για να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά των ελαστικών.

Για να είναι περισσότερο άνετη η οδήγηση του αυτοκινήτου.

Για να αποφεύγεται γενικά η φθορά του αυτοκινήτου.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 39

Multiple choice question

Τα φορτηγά άνω των 3.500 kg που ταξινομούνται ως μεταχειρισμένα υφίστανται τεχνικό έλεγχο:

Τον πρώτο έλεγχο, προ της ταξινομήσεώς τους και μετά περιοδικά κάθε δύο (2) χρόνια.

Τον πρώτο έλεγχο, δύο χρόνια μετά την ταξινόμησή τους και μετά περιοδικά κάθε δύο χρόνια.

Τον πρώτο έλεγχο, προ της ταξινομήσεώς τους και μετά περιοδικά κάθε ένα (1) χρόνο.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 32

Multiple choice question

Ποια από τις παρακάτω αντενδείξεις μπορούν να παρουσιασθούν εξ αιτίας υπερβολικής φθοράς του βάθους πέλματος των ελαστικών (φαλακρά ελαστικά):

Υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.

Ολίσθηση των τροχών κατά τη διάρκεια της πεδήσεως.

Ανομοιόμορφη φθορά των γραναζιών του διαφορικού.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 31

Multiple choice question

Τι δείχνει το μανόμετρο του λαδιού που είναι τοποθετημένο στον πίνακα οργάνων του φορτηγού:

Tην πίεση του λαδιού των υδραυλικών φρένων.

Την πίεση του λαδιού του κινητήρα.

Την ποσότητα του λαδιού στο κάρτερ.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 30

Multiple choice question

Τι πρέπει να ελέγχετε περιοδικά ώστε να περιορίσετε την κατανάλωση καυσίμου:

Tην πίεση των ελαστικών.

Tο επίπεδο του υγρού ψύξεως του κινητήρα.

Tο βάθος του πέλματος των ελαστικών.Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3

Multiple choice question

Διαπιστώνεται ότι ο πετρελαιοκινητήρας του αυτοκινήτου κατά τη λειτουργία του παρουσιάζει διακοπές. Ποια από τις τρεις παρακάτω μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:

Υψηλή θερμοκρασία του κινητήρα.

Κακή λειτουργία του εγχυτήρα καυσίμου (μπεκ).

Χαμηλή θερμοκρασία του κινητήρα.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 29

Multiple choice question

Τι σημαίνει το άναμμα της ενδείξεως λαδιού στον πίνακα οργάνων κατά τη διάρκεια της κινήσεως του οχήματος:

Ότι η λίπανση είναι κανονική.

Ότι η πίεση του λαδιού είναι ανεπαρκής.

Ότι η γεννήτρια (δυναμό) δεν φορτίζει τη μπαταρία.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 26

Multiple choice question

Διαπιστώνετε ότι στα καυσαέρια ενός πετρελαιοκινητήρα υπάρχει άσπρος καπνός. Ποια πρέπει να είναι η πιθανή αιτία:

Να υπάρχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.

Να έχει εισέλθει νερό στους κυλίνδρους.

Να έχει υπερθερμανθεί ο πετρελαιοκινητήρας.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 25

Multiple choice question

Διαπιστώνετε ότι ένα αεροφυλάκιο του συστήματος πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενο) έχει τρυπήσει. Τι πρέπει να κάνετε:

Να φροντίσετε για την επισκευή του με συγκόλληση.

Να φροντίσετε για την άμεση αντικατάστασή του.

Να το απομονώσετε από το λοιπό κύκλωμα.


Σελίδες