Φορτηγό

31 - 40 από 196

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 23

Multiple choice question

Σε ένα φορτηγό εφοδιασμένο με σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα), πού κυρίως πρέπει να στρέφεται η προσοχή του οδηγού:

Στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν τα φρένα.

Στην ένδειξη των μανομέτρων που βρίσκονται στον πίνακα οργάνων.

Στον τρόπο με τον οποίο, κατά το πάτημα, υποχωρεί ο ποδομοχλός των φρένων.Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 20

Multiple choice question

Εάν τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας έχουν πίεση μεγαλύτερη της κανονικής, πού θα παρουσιάσουν αυξημένη φθορά:

Στο μέσο (κέντρο) του πέλματος.

Μόνο στην εσωτερική πλευρά του πέλματος.

Στις πλευρές του πέλματος.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2

Multiple choice question

Όταν τα καυσαέρια του πετρελαιοκινητήρα είναι πολύ μαύρα, ποια είναι η πιθανή αιτία:

Η χαμηλή θερμοκρασία του κινητήρα.

Η ελαττωματική παροχή της αντλίας εγχύσεως.

Η χαμηλή πίεση των κυλίνδρων.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 19

Multiple choice question

Διαπιστώνετε ότι o πετρελαιοκινητήρας του φορτηγού σας, ενώ τίθεται σε λειτουργία, σταματά έπειτα από λίγες στροφές. Ποια μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:

Η χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.

Ο κακός εσωτερικός χρονισμός της αντλίας εγχύσεως.

Η έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 18

Multiple choice question

Ποια αιτία προκαλεί την υπερθέρμανση του κινητήρα:

Η κακή λειτουργία του θερμοστάτη.

Η αύξηση της εξωτερικής θερμοκρασίας.

Η υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 15

Multiple choice question

Όταν η αποσύμπλεξη είναι δύσκολη, ποια είναι η πιθανή αιτία:

Να υπάρχουν λάδια ή γράσο στα υλικά τριβής (φερμουίτ).

Ο δίσκος να είναι κολλημένος στο σφόνδυλο (βολάν).

Τα υλικά τριβής (φερμουίτ) να έχουν υπερθερμανθεί.Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 11

Multiple choice question

Όταν ο πετρελαιοκινητήρας εκπέμπει υπερβολική αιθάλη (κάπνα), τι πρέπει να κάνετε:

Να επισκευάσετε αμέσως τον κινητήρα.

Να ελέγξετε και να ρυθμίσετε την αντλία και τους εγχυτήρες καυσίμου (μπεκ) και να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα.

Να αλλάξετε το λάδι λιπάνσεως.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 10

Multiple choice question

Ο καθαρισμός του φίλτρου αέρα του κινητήρα επιβάλλεται:

Για τη διευκόλυνση αναρροφήσεως της κανονικής ποσότητας αέρα χωρίς εμπόδια.

Για τη μείωση της καταναλώσεως λαδιού.

Για τον καλύτερο καθαρισμό του αέρα.

Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1

Multiple choice question

Διαπιστώνεται χαμηλή θερμοκρασία στη λειτουργία του κινητήρα. Ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:

Η βλάβη του θερμοστάτη.

Η διακοπή ρεύματος στον ανεμιστήρα.

Η μικρή χωρητικότητα του ψυγείου.

Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 58

Multiple choice question

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:

Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Σε οχήματα μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.


Σελίδες