Βυτιοφόρο - ADR 90

Multiple choice question

Οι τοξικές ουσίες της κλάσης 6.1 λέγονται αλλιώς:

Καυστικές.

Εύφλεκτες.

Δηλητηριώδεις.

Επικίνδυνες.