Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 22

Multiple choice question

Ne cilat raste jini te detyruar te perdorni treguesit te ndryshimit te drejtimit (flashin) e automjetit tuaj:

Para cdo ndryshimi te drejtimit apo cdo manovrimi para.

Vetem kur kini ndermend te nderroni drejtim majtas.

Vetem kur kini ndermend te nderroni korse te qarkullimit ose drejtimin.