Φορτηγό

1 - 10 από 192

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 8

Kush eshte i detyruar te ruaje per nje vit fletet e regjistrimit (disqet - shiritat) e matesit te shpejtesise (takografit) te kamionit:

Autoriteti kompetent i Policise.

Shoferi i automjetit.

Pronari i kamionit.Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 37

Kamion eshte:

Automjeti i cili destinohet kryesisht per transporte te mallrave.

Kombinimi i mjeteve qe perbehet nga nje automjet kamion dhe nje mjet rimorkjo i cili lidhet me te.

Kombinimi i mjeteve qe permbledh nje mjet rimorkjo dhe nje gjysem te rimorkjuar i cili lidhet me te.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 36

Mjet i kombinuar eshte:

Kombinimi i mjeteve qe perfshin nje mjet rimorkjo me nje mjet gjysem te rimorkjuar te lidhur me te.

Automjeti kamion i cili destinohet kryesisht per te transportuar mallra.

Kombinimi i mjeteve qe perfshin nje automjet kamion dhe nje rimorkjo te lidhur me te.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 35

Nje rimorkjo kur zgjidhet nga automjeti kamion rimorkjues duhet te qendroje i ndalur me:

Me trekendeshin qe lidhet me automjetin rimorkjues.

Me ajrin e kompresuar qe ka ne depoziten e tij.

Menyre mekanike.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 33

Sipas Iegjislacionit peshe bruto eshte:

Gjithe pesha reale e automjetit me gjithe ngarkesen, personelin dhe pasagjeret.

Pesha maksimale e ngarkeses me te cilen eshte ngarkuar automjeti.

Pesha maksimale e automjetit pa peshen e ngarkeses se transportueshme.Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 32

Sipas legjislacionit peshe maksimale e lejuar eshte:

Pesha maksimale e mjetit te ngarkuar e cila shenohet si peshe bruto ne leje te qarkullimit te automjetit.

Pesha maksimale e ngarkeses me te cilen duhet te ngarkohet automjeti.

Pesha maksimale qe reziston te transportoje mjeti.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 28

Ne nje gome e cila mban siper si indeks 12.00 R 20 154 /149, indeksi 149 tregon:

Shpejtesine maksimale tek e cila goma mund te rezistoje peshen maksimale te lejuar.

Ngarkesen maksimale te lejuar te cilen mund te rezistoje goma kur rrota mban goma dyshe.

Ngarkesen maksimale te lejuar te cilen mund te rezistoje goma kur eshte e vetme.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 25

Shoferi i automjetit kamion i cili mban sistem te kufizimit te shpejtesise:

Lejohet te shtoje perhere kufirin e shpejtesise se kufizuesit.

Nuk lejohet te shtoje perkohesisht ose perhere kufirin e shpejtesise se kufizuesit.

Nuk lejohet te shtoje perkohesisht kufirin e shejtesise se kufizuesit.


Pages