Το αλκοολ και άλλες χημικές ουσίες

1 - 10 από 22

Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 05

Multiple choice question

Εάν διαπράξετε για πρώτη φορά αδίκημα που έχει σχέση με την περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα και αυτή είναι από 0,5 έως 0,8 g/l αίματος κινδυνεύετε:

Να πληρώσετε πρόστιμο 50.000 δρχ.

Να σας αφαιρεθούν η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες για 3 μήνες.Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 06

Multiple choice question

Η επιτρεπόμενη περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα είναι:

0,5 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος και 0,2 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος για νέους οδηγούς.

0,8 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος και 0,5 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος για νέους οδηγούς

Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 08

Multiple choice question

Εάν διαπιστωθεί, κατά τους ελέγχους της Τροχαίας, ότι οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ, με περιεκτικότητα στο αίμα πάνω από 0,8 και έως 1,10 g/l αίματος, τιμωρείσθε με:

Πρόστιμο 100.000 δρχ. και αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για 3 μήνες.

Αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για 6 μήνες και πρόστιμο 200.000 δρχ.

Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 09

Multiple choice question

Εάν διαπιστωθεί ότι οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ, με περιεκτικότητα άνω των 1,10 g/l αίματος για δεύτερη φορά εντός 2 ετών (υπότροπος), τιμωρείσθε με:

Αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για 5 χρόνια.

Πρόστιμο 200.000 δρχ., αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για 6 μήνες, αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων από 10 ημέρες έως 6 μήνες και ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 2 μηνών.

Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 10

Multiple choice question

Η κατανάλωση αλκοόλ:

Μειώνει το χρόνο της αντιδράσεως σας.

Σας οδηγεί σε υπερεκτίμηση των πραγματικών σας ικανοτήτων.

Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 12

Multiple choice question

Το κάπνισμα ενός τσιγάρου στον κλειστό χώρο του οχήματος επιδρά στη φυσιολογική κατάσταση του οδηγού:

ΝΑΙ

ΟΧΙΑυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 13

Multiple choice question

Σε κατάσταση έκδηλης μέθης σας (πάνω από 1,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος), η Τροχαία μπορεί:

Να σας αφαιρέσει την άδεια οδηγήσεως και να ακινητοποιήσει το όχημά σας.

Να κατάσχει το όχημά σας.

Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 14

Multiple choice question

Ποσοστό αλκοόλ στο αίμα ανώτερο από το επιτρεπόμενο όριο:

Υπόκειται σε έγγραφη πιστοποίηση παραβάσεως.

Αποτελεί αδίκημα.

Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 16

Multiple choice question

Πόσο είναι το ελάχιστο ποσοστό αλκοόλ στο αίμα που θεωρείται ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επίδρασή του:

Μεγαλύτερο του 1,10 g ανά λίτρο αίματος.

Μεγαλύτερο του 0,5 g ανά λίτρο αίματος.

Μεγαλύτερο του 0,8 g ανά λίτρο αίματος.

Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 17

Multiple choice question

Αν βγείτε με μία παρέα για διασκέδαση, τι πρέπει να κάνετε για να γυρίσετε με ασφάλεια:

Να οδηγήσετε με μικρή ταχύτητα και προσοχή κατά την επιστροφή.

Να προγραμματίσετε ποιος από την παρέα δεν θα πιει για να οδηγήσει μετά τη διασκέδαση ή διαφορετικά να αφήσετε το όχημα σας και να επιστρέψετε με άλλο μέσο.

Όποιος πιει λιγότερο ή αισθάνεται μικρότερη την επήρεια του αλκοόλ, να οδηγήσει το αυτοκίνητο.


Σελίδες