Οδήγηση στο βουνό

1 - 6 από 6

Αυτοκινητο - ΒΟΥΝΟ 04

Multiple choice question

Σε ένα μεγάλο κατήφορο είναι προτιμότερο να:

Φρενάρετε συνεχώς.

Οδηγείτε χωρίς ταχύτητα («νεκρά»).

Κατεβάσετε σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων για να επωφεληθείτε από το «φρενάρισμα» του κινητήρα.Αυτοκινητο - ΒΟΥΝΟ 08

Multiple choice question

Ο σωστός τρόπος για να σταθμεύσετε το όχημα σε πλαγιά είναι:

Να τραβήξετε καλά το χειρόφρενο, να βάλετε κάποιο στήριγμα κάτω από έναν από τους τροχούς και να ασφαλίσετε βάζοντας μία ταχύτητα (πρώτη ή όπισθεν).

Να τραβήξετε καλά το χειρόφρενο.

Αυτοκινητο - ΒΟΥΝΟ 11

Multiple choice question

Πώς ασφαλίζει κάποιος έναντι κυλίσεως στον κατήφορο, ένα επιβατηγό με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:

Τραβώντας το χειρόφρενο μόνο.

Φέρνει το μοχλό αλλαγής ταχυτήτων στα «νεκρά».

Τραβώντας το χειρόφρενο και βάζοντας την «όπισθεν» στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Αυτοκινητο - ΒΟΥΝΟ 13

Multiple choice question

Γιατί δεν πρέπει να αποσυμπλέξετε και να σβήσετε συγχρόνως τον κινητήρα, όταν οδηγείτε σε μεγάλου μήκους κατήφορο, ένα όχημα που έχει σύστημα υποβοηθήσεως στο τιμόνι και στα φρένα:

Θα υπερφορτωθεί η μπαταρία.

Το τιμόνι θα γίνει ασυνήθιστα βαρύ (πιθανόν και να κλειδωθεί), θα μειωθεί η αποτελεσματικότητα των φρένων και θα χαθεί η επίδραση του φρεναρίσματος του κινητήρα.

Αυτοκινητο - ΒΟΥΝΟ 15

Multiple choice question

Έλκετε με το επιβατηγό σας ένα ρυμουλκούμενο που δεν έχει δικά του φρένα, σε ένα μεγάλου μήκους και απότομο κατήφορο. Τι πρέπει να κάνετε:

Να λάβετε υπόψη σας ότι το ρυμουλκούμενο, κατά το φρενάρισμα, θα σπρώχνει το όχημά σας.

Να ξεκουράζετε τα φρένα του επιβατηγού με συχνή αλλαγή ταχυτήτων.