Λεωφορείο

21 - 30 από 191

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 13

Multiple choice question

Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα λεωφορεία, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:

110 km/h.

90 km/h.

100 km/h.Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 12

Multiple choice question

Για ποιους λόγους επιβλήθηκε η χρήση του συστήματος περιορισμού της ταχύτητας στα λεωφορεία:

Για λόγους ανέσεως των επιβατών.

Για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους οδικής ασφάλειας.

Για τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς του λεωφορείου.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 11

Multiple choice question

Τα λεωφορεία, που εκ κατασκευής δεν μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 100 km/h, πρέπει να εφοδιασθούν με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας:

Όχι.

Ναι.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 10

Multiple choice question

Τα λεωφορεία πρέπει να φέρουν το σύστημα του περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ εφόσον έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά την:

1 Ιανουαρίου 1984.

1 Ιανουαρίου 1988.

1 Ιανουαρίου 1985.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 1

Multiple choice question

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:

Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.

Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.

Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8

Multiple choice question

Για να επιτύχετε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε τα ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:

Να ελέγχετε περιοδικά τη λειτουργία των φλας.

Να αφήνετε λερωμένα με σκόνη τα τζάμια των φώτων για να αποφεύγετε το ξεθώριασμά τους.

Να αλλάζετε τις λάμπες με άλλης μεγαλύτερης τάσεως λειτουργίας, για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα των φώτων.Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 43

Multiple choice question

Τι θα συμβεί, όταν η κλίση των πίρων των ακραξονίων δεν είναι κανονική:

Δε θα έχετε κανονική επαναφορά του τιμονιού και σταθερότητα διευθύνσεως.

Θα έχομε πρόωρη φθορά του συστήματος διευθύνσεως.

Δεν μπορείτε να στρίψετε εύκολα το όχημα.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 42

Multiple choice question

Η πρόσφυση μεταξύ ελαστικών και δρόμου επηρεάζεται από:

Την εξωτερική θερμοκρασία.

Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.

Την ποιότητα και την πίεση των ελαστικών.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 40

Multiple choice question

Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:

Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.

Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.

Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4

Multiple choice question

Για να εγγυηθείτε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:

Να ελέγχετε περιοδικά την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα των εφεδρικών λαμπτήρων.

Να καθαρίζετε συχνά τις φωτιστικές επιφάνειες των φώτων.

Να αλλάζετε τα λαμπάκια των φώτων με άλλα μεγαλύτερης αποδόσεως για να εξασφαλίσετε μία μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.


Σελίδες