Λεωφορείο

51 - 60 από 191

Λεωφορείο - ΣΗΜΑΝΣΗ 4

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας.

Προαναγγελία οδού διπλής κυκλοφορίας.

Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας.Λεωφορείο - ΣΗΜΑΝΣΗ 34

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Οδός που επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων εκτός λεωφορείων ή τρόλεϊ.

Προσέγγιση σε στάση λεωφορείων ή τρόλεϊ.

Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.

Λεωφορείο - ΣΗΜΑΝΣΗ 33

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.

Ολισθηρό οδόστρωμα.

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.

Λεωφορείο - ΣΗΜΑΝΣΗ 32

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.

Ολισθηρό οδόστρωμα.

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.

Λεωφορείο - ΣΗΜΑΝΣΗ 31

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.

Ολισθηρό οδόστρωμα.

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.

Λεωφορείο - ΣΗΜΑΝΣΗ 30

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Επικίνδυνη δεξιά στροφή.

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.

Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.Λεωφορείο - ΣΗΜΑΝΣΗ 3

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας οδοστρώματος.

Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας.

Προαναγγελία οδού διπλής κυκλοφορίας.

Λεωφορείο - ΣΗΜΑΝΣΗ 29

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Επικίνδυνη δεξιά στροφή.

Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.

Λεωφορείο - ΣΗΜΑΝΣΗ 28

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

Επικίνδυνη δεξιά στροφή.

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.

Λεωφορείο - ΣΗΜΑΝΣΗ 26

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.

Τέλος οδού προτεραιότητας.

Οδός προτεραιότητας.


Σελίδες