Αυτοκίνητο -Αποστάσεις

1 - 10 από 25

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 02

Multiple choice question

Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας που αφήνετε ακολουθώντας κάποιο όχημα αντιστοιχεί:

Στο χρόνο αντιδράσεως επί δύο.

Στο χρόνο αντδράσεως επί τρία.

Στο χρόνο αντιδράσεως επί ένα.Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 06

Multiple choice question

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της στιγμής που αντιλαμβάνεστε κάποιο σήμα και της στιγμής που αποφασίζετε είναι ίσο με:

Μισό δευτερόλεπτο.

Ένα δευτερόλεπτο.

Δύο δευτερόλεπτα.

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 07

Multiple choice question

Η δραστηριότητα της οδηγήσεως συγκροτείται ως εξής:

Απόφαση, αντίληψη, ανάλυση, ενέργεια.

Αντίληψη, ανάλυση, απόφαση, ενέργεια.

Ενέργεια, αντίληψη, ανάλυση, απόφαση.

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 08

Multiple choice question

Η απόσταση ακινητοποιήσεως αντιστοιχεί στον αριθμό των μέτρων που διήνυσε το όχημά σας κατά τη διάρκεια των χρόνων αντιδράσεως και πεδήσεως:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 09

Multiple choice question

Η απόσταση πεδήσεως, είναι:

Η απόσταση που διανύει το όχημά σας από τη στιγμή που το πόδι σας πάτησε το φρένο μέχρι την ακινητοποίησή του.

Η αναγκαία απόσταση για να ακινητοποιήσετε το όχημά σας από τη στιγμή που είδατε το εμπόδιο.Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 10

Multiple choice question

Ποια απόσταση έχετε υποχρέωση να αφήνετε από προπορευόμενο όχημα:

5 m τουλάχιστον, αν το προπορευόμενο όχημα είναι επιβατηγό ή μηχανοκίνητο δίκυκλο και 10 m τουλάχιστον αν είναι φορτηγό ή λεωφορείο.

Τόση ώστε να εξασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη ακινητοποίηση του οχήματός σας για να αποφύγετε σύγκρουση.

5 m τουλάχιστον.

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 11

Multiple choice question

Ο χρόνος αντιδράσεώς σας σε απότομο φρενάρισμα είναι 1 sec και το όχημά σας κινείται με ταχύτητα 50 km/h. Πόση περίπου απόσταση θα έχετε διανύσει κατά το χρόνο αντιδράσεως:

15 m.

20 m.

25 m.

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 13

Multiple choice question

Ο όρος «απόσταση αντιδράσεως» αναφέρεται:

Στην απόσταση που διανύετε από τη στιγμή που θα δείτε κάποιο εμπόδιο μέχρι τη στιγμή που θα πατήσετε το φρένο.

Στην απόσταση 1 m για κάθε km ταχύτητας.

Στην απόσταση που ένας οδηγός πιστεύει ότι θα χρειασθεί για να σταματήσει.

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 14

Multiple choice question

Ταξιδεύετε με 120 km/h. Κάθε δευτερόλεπτο, το αυτοκίνητό σας διανύει περίπου απόσταση σε μέτρα ίση με:

36 m.

30 m.

24 m.


Σελίδες