Αυτοκίνητο -Αποστάσεις

1 - 10 από 25

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 02

Multiple choice question

Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας που αφήνετε ακολουθώντας κάποιο όχημα αντιστοιχεί:

Στο χρόνο αντιδράσεως επί ένα.

Στο χρόνο αντιδράσεως επί δύο.

Στο χρόνο αντδράσεως επί τρία.Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 06

Multiple choice question

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της στιγμής που αντιλαμβάνεστε κάποιο σήμα και της στιγμής που αποφασίζετε είναι ίσο με:

Δύο δευτερόλεπτα.

Ένα δευτερόλεπτο.

Μισό δευτερόλεπτο.

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 07

Multiple choice question

Η δραστηριότητα της οδηγήσεως συγκροτείται ως εξής:

Ενέργεια, αντίληψη, ανάλυση, απόφαση.

Αντίληψη, ανάλυση, απόφαση, ενέργεια.

Απόφαση, αντίληψη, ανάλυση, ενέργεια.

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 08

Multiple choice question

Η απόσταση ακινητοποιήσεως αντιστοιχεί στον αριθμό των μέτρων που διήνυσε το όχημά σας κατά τη διάρκεια των χρόνων αντιδράσεως και πεδήσεως:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 09

Multiple choice question

Η απόσταση πεδήσεως, είναι:

Η αναγκαία απόσταση για να ακινητοποιήσετε το όχημά σας από τη στιγμή που είδατε το εμπόδιο.

Η απόσταση που διανύει το όχημά σας από τη στιγμή που το πόδι σας πάτησε το φρένο μέχρι την ακινητοποίησή του.Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 10

Multiple choice question

Ποια απόσταση έχετε υποχρέωση να αφήνετε από προπορευόμενο όχημα:

5 m τουλάχιστον.

5 m τουλάχιστον, αν το προπορευόμενο όχημα είναι επιβατηγό ή μηχανοκίνητο δίκυκλο και 10 m τουλάχιστον αν είναι φορτηγό ή λεωφορείο.

Τόση ώστε να εξασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη ακινητοποίηση του οχήματός σας για να αποφύγετε σύγκρουση.

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 11

Multiple choice question

Ο χρόνος αντιδράσεώς σας σε απότομο φρενάρισμα είναι 1 sec και το όχημά σας κινείται με ταχύτητα 50 km/h. Πόση περίπου απόσταση θα έχετε διανύσει κατά το χρόνο αντιδράσεως:

25 m.

20 m.

15 m.

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 13

Multiple choice question

Ο όρος «απόσταση αντιδράσεως» αναφέρεται:

Στην απόσταση που ένας οδηγός πιστεύει ότι θα χρειασθεί για να σταματήσει.

Στην απόσταση που διανύετε από τη στιγμή που θα δείτε κάποιο εμπόδιο μέχρι τη στιγμή που θα πατήσετε το φρένο.

Στην απόσταση 1 m για κάθε km ταχύτητας.

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 14

Multiple choice question

Ταξιδεύετε με 120 km/h. Κάθε δευτερόλεπτο, το αυτοκίνητό σας διανύει περίπου απόσταση σε μέτρα ίση με:

30 m.

24 m.

36 m.


Σελίδες