Σημανσή

1 - 10 από 237

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 01

Multiple choice question

Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα σε άλλη θέση πλην κόμβου:

Να περάσετε με προσοχή χωρίς να σταματήσετε.

Να σταματήσετε στο ύψος της πινακίδας και να ξεκινήσετε όταν μπορείτε να το πράξετε χωρίς κίνδυνο.Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 02

Multiple choice question

Όταν συναντάτε αυτόν τον συνδυασμό πινακίδων, οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιότητα:

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 04

Multiple choice question

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.

Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.

Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 06

Multiple choice question

Όταν σε περιοχές έργων στον αυτοκινητόδρομο, η οριζόντια σήμανση συμπεριλαμβάνει άσπρες και κίτρινες γραμμές ταυτόχρονα, σέβεστε:

Τις άσπρες και τις κίτρινες γραμμές.

Μόνο τις άσπρες γραμμές.

Μόνο τις κίτρινες γραμμές.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 07

Multiple choice question

Το όχημά σας έχει μήκος 4,5 m. Αυτή η πινακίδα σας απαγορεύει την είσοδο:

ΟΧΙ

ΝΑΙΑυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 08

Multiple choice question

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση εθνικής οδού.

Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση οδού ταχείας κυκλοφορίας.

Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 09

Multiple choice question

Αυτό το σήμα καθορίζει:

Μια προειδοποίηση για αδιέξοδο δρόμο στα αριστερά.

Μια περιοχή σταθμεύσεως αριστερά.

Διακλάδωση αριστερά με αγροτική οδό που οδηγεί σε οικισμό.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 10

Multiple choice question

Οι ειδικές λωρίδες για τα λεωφορεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά:

Από τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Από την κανονική κυκλοφορία.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 11

Multiple choice question

Οδηγείτε με 90 km/h σε αυτόν το δρόμο όπου η ορατότητα είναι καλή:

Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 90 km/h.

Να είσθε έτοιμοι να μειώσετε την ταχύτητά σας: μπορεί να
υπάρχει κάποιος κίνδυνος που δεν έχετε ακόμα παρατηρήσει.


Σελίδες