Αυτοκίνητο

21 - 30 από 821

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 12

Multiple choice question

Τα λαστιχάκια των υαλοκαθαριστήρων αντικαθίστανται:

Κάθε φορά που έχουν φθαρεί και τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, κατά προτίμηση πριν το χειμώνα.

Κατά προτίμηση το καλοκαίρι.Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 13

Multiple choice question

Για την ασφάλεια του παιδιού σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το ύψος, το βάρος και την ηλικία του:

Τα εγκεκριμένου τύπου παιδικά καθίσματα για το αυτοκίνητο.

Το δίχτυ ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα.

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 20

Multiple choice question

Οδηγείτε με το επιβατηγό σας λίγο γρηγορότερα από την ταχύτητα βαδίσματος. Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να δεθούν:

Μόνο σε διαδρομές στους αυτοκινητόδρομους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

Ναι, σε κάθε διαδρομή.

Όχι, σε διαδρομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 22

Multiple choice question

Ένα επιβατηγό είναι εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας για όλες του τις θέσεις. Ποια πρόσωπα πρέπει να τις φορέσουν:

Ο οδηγός και οι επιβάτες των εμπροσθίων καθισμάτων.

Μόνο ο οδηγός.

Ο οδηγός και όλοι οι επιβάτες.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 01

Multiple choice question

Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα σε άλλη θέση πλην κόμβου:

Να σταματήσετε στο ύψος της πινακίδας και να ξεκινήσετε όταν μπορείτε να το πράξετε χωρίς κίνδυνο.

Να περάσετε με προσοχή χωρίς να σταματήσετε.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 02

Multiple choice question

Όταν συναντάτε αυτόν τον συνδυασμό πινακίδων, οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιότητα:

ΝΑΙ

ΟΧΙΑυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 04

Multiple choice question

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.

Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.

Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 06

Multiple choice question

Όταν σε περιοχές έργων στον αυτοκινητόδρομο, η οριζόντια σήμανση συμπεριλαμβάνει άσπρες και κίτρινες γραμμές ταυτόχρονα, σέβεστε:

Μόνο τις άσπρες γραμμές.

Μόνο τις κίτρινες γραμμές.

Τις άσπρες και τις κίτρινες γραμμές.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 07

Multiple choice question

Το όχημά σας έχει μήκος 4,5 m. Αυτή η πινακίδα σας απαγορεύει την είσοδο:

ΝΑΙ

ΟΧΙ


Σελίδες