Αυτοκίνητο

41 - 50 από 821

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 19

Multiple choice question

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:

Απαγορεύεται η είσοδος στους ποδηλάτες.

Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών.Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 20

Multiple choice question

Κάθε φορά που συναντάτε αυτήν την πινακίδα:

Οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιότητα.

Έχετε προτεραιότητα μόνο στην επόμενη διασταύρωση.

Πρόκειται για διασταύρωση όπου εφαρμόζεται η προτεραιότητα από τα δεξιά.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 23

Multiple choice question

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Έξοδος από περιοχή περιορισμένης σταθμεύσεως.

Έξοδος από περιοχή επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.

Έξοδος από περιοχή όπου απαγορεύεται η στάθμευση.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 24

Multiple choice question

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Οδός αποκλειστικής διελεύσεως αναπηρικών αμαξιδίων.

Χώρος σταθμεύσεως οχημάτων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Χώρος σταθμεύσεως αναπηρικών αμαξιδίων.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 25

Multiple choice question

Αυτή η πινακίδα σημαίνει κίνδυνο λόγω:

Ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου με κινητά φράγματα.

Αφύλακτης σιδηροδρομικής διαβάσεως.Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 26

Multiple choice question

Κάθε φορά που συναντάτε αυτήν την πινακίδα:

Σέβεστε μόνο την προτεραιότητα από τα δεξιά.

Διακόπτετε υποχρεωτικά την πορεία σας.

Παραχωρείτε την προτεραιότητα, δεξιά και αριστερά.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 27

Multiple choice question

Κάθε φορά που συναντάτε αυτήν την πινακίδα, απαγορεύεται η είσοδος:

Σε όλα τα ποδήλατα και τα αγροτικά μηχανήματα.

Σε κάθε όχημα.

Σε μηχανοκίνητα οχήματα.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 29

Multiple choice question

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:

Οδός υποχρεωτικής διελεύσεως πεζών.

Απαγόρευση εισόδου στους πεζούς.

Κίνδυνος λόγω διαβάσεως πεζών.


Σελίδες