Αυτοκίνητο

821 - 821 από 821

Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 14

Multiple choice question

Το αυτοκίνητο έχει σταματήσει σε σωστή θέση και γιατί:

Ναι, διότι σταμάτησε σε σημείο επάνω στη διάβαση ώστε ο οδηγός να ελέγχει αν έρχονται οχήματα από δεξιά.

Όχι διότι δεν σταμάτησε πριν από την ειδική γραμμή διακοπής πορείας στη διάβαση των πεζών.
Σελίδες