ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

1 - 10 από 101


Αυτοκινητο - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 02

Multiple choice question

Οδηγείτε το κόκκινο ανοιχτό αυτοκίνητο (καμπριολέ). Το μπλε αυτοκίνητο έρχεται με μεγάλη ταχύτητα:

Είστε έτοιμος να σταματήσετε γιατί πάντα είναι πιθανή η παραβίαση της προτεραιότητάς σας.

Κατευθύνεστε προς τη διασταύρωση, αφού προειδοποιήσετε με την κόρνα, επειδή έχετε προτεραιότητα.

Αυτοκινητο - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 04

Multiple choice question

Όταν στρίβετε σε μια διασταύρωση, εγκαταλείπετε την επικίνδυνη περιοχή:

Αφού ανακτήσετε την ταχύτητα κυκλοφορίας των οχημάτων του δρόμου στον οποίο εισέρχεσθε.

Μόλις τελειώσετε τη στροφή σας.

Αυτοκινητο - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 05

Multiple choice question

Συναντάτε αυτήν την πινακίδα:

Παραχωρείτε την προτεραιότητα στην επόμενη διασταύρωση.

Στην επόμενη διασταύρωση, θα έχετε την προτεραιότητα.

Αυτοκινητο - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 06

Multiple choice question

Αυτή η πινακίδα σας πληροφορεί για:

Έναν κίνδυνο και μια διασταύρωση όπου έχετε την προτεραιότητα.

Έναν κίνδυνο και μια διασταύρωση όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.Αυτοκινητο - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 07

Multiple choice question

Όταν συναντάτε αυτήν την πινακίδα:

Πρέπει να σταματήσετε στη διαχωριστική γραμμή.

Οφείλετε να παραχωρήσετε την προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από αριστερά και δεξιά.

Αυτοκινητο - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 09

Multiple choice question

Σε μια κυκλική διασταύρωση:

Συγκλίνετε προς το κέντρο εάν η έξοδός σας από τον κόμβο βρίσκεται στα αριστερά της προεκτάσεως του άξονα του δρόμου από τον οποίο εισήλθατε στον κόμβο.

Όποια και αν είναι η έξοδος που θα ακολουθήσετε, διέρχεστε πρώτα από την εσωτερική λωρίδα κυκλοφορίας του κόμβου.

Αυτοκινητο - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 10

Multiple choice question

Σε μια κυκλική διασταύρωση:

Μπορείτε να παραμείνετε δεξιά μέχρι την έξοδο, εάν δεν γνωρίζετε την έξοδό σας.

Όποια και αν είναι η έξοδος που θα ακολουθήσετε, διέρχεστε πρώτα από την εσωτερική λωρίδα κυκλοφορίας του κόμβου.


Σελίδες