Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 16

Multiple choice question

Οδηγείτε με την 4η ταχύτητα, ο κινητήρας δυσκολεύεται (σκορτσάρει) και κινδυνεύει να σταματήσει εντελώς τότε:

Περνάτε στην 3η ταχύτητα.

Περνάτε στην 5η ταχύτητα.