Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 17

Multiple choice question

Εάν συγκρίνετε το τιμόνι με την αριθμημένη οθόνη ενός ωρολογίου με δείκτες, η σωστή θέση των χεριών, σε ευθεία πορεία, τοποθετείται στις:

Εννέα και τέταρτο ως δέκα και δέκα.

Εννέα.

Έντεκα και πέντε.