Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 21

Multiple choice question

Όταν περιμένετε να ανάψει το πράσινο φως του σηματοδότη:

Έχετε το μοχλό ταχυτήτων στη «νεκρά» και πιέζετε τον ποδομοχλό της πέδης (φρένο).

Έχετε το μοχλό ταχυτήτων στη «νεκρά» και πιέζετε τον ποδομοχλό του συμπλέκτη.

Έχετε «βάλει» την 1η ταχύτητα και πιέζετε τον ποδομοχλό του συμπλέκτη.