Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 22

Multiple choice question

Σε ποιες περιπτώσεις έχετε υποχρέωση να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες αλλαγής κατευθύνσεως (φλας) του οχήματός σας:

Μόνο όταν έχετε πρόθεση να αλλάξετε λωρίδα κυκλοφορίας ή κατεύθυνση.

Πριν από κάθε αλλαγή κατευθύνσεως ή ελιγμό.

Μόνο όταν έχετε πρόθεση να αλλάξετε κατεύθυνση προς τα αριστερά.