Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 24

Multiple choice question

Σε κανονική πορεία που δεν απαιτείται συχνή αλλαγή ταχυτήτων, το αριστερό πόδι:

Παραμένει πάνω στον ποδομοχλό του συμπλέκτη χωρίς να τον πιέζει.

Μένει ακίνητο στα αριστερά του ποδομοχλού.

Μένει ακίνητο απέναντι από τον ποδομοχλό.