Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 34

Multiple choice question

Ο ήχος που εκπέμπεται από το ηχητικό όργανο του οχήματος (κόρνα) πρέπει να είναι:

Διαπεραστικός.

Εναλλασσόμενος.

Συνεχής με ίδιο τόνο.