Βυτιοφόρο - ADR 100

Multiple choice question

Συσκευασίες που περιλαμβάνουν δέματα από υλικά που είναι ευαίσθητα στην υγρασία:

Θα φορτώνονται σε κλειστά οχήματα.

Μπορούν να φορτωθούν μόνο σε χάρτινες συσκευασίες.

Μπορούν να φορτωθούν μόνο σε δεξαμενές.

Μπορούν να φορτωθούν μόνο σε υάλινες συσκευασίες.