Βυτιοφόρο - ADR 90

Multiple choice question

Οι τοξικές ουσίες της κλάσης 6.1 λέγονται αλλιώς:

Επικίνδυνες.

Καυστικές.

Δηλητηριώδεις.

Εύφλεκτες.