Βυτιοφόρο - ADR 98

Multiple choice question

Στην κλάση 3 ανήκουν οι:

Εύφλεκτες υγρές ουσίες.

Εύφλεκτες στερεές ουσίες.

Εύφλεκτες ουσίες εν γένει.

Εύφλεκτες αέριες ουσίες.