Βυτιοφόρο - ADR 99

Multiple choice question

Οι οξειδωτικές ουσίες:

Είναι άφλεκτες.

Είναι πολύ εύφλεκτες.

Είναι γενικά επικίνδυνες.

Συντελούν και ενισχύουν την ανάφλεξη.