Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 26

Multiple choice question

Διαπιστώνετε ότι o πετρελαιοκινητήρας του λεωφορείου σας, ενώ τίθεται σε λειτουργία, σταματά έπειτα από λίγες στροφές. Ποια μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:

Η χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.

Η έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.

Ο κακός εσωτερικός χρονισμός της αντλίας εγχύσεως.