Λεωφορείο - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Multiple choice question

Αν ένα αστικό ή υπεραστικό λεωφορείο μεταφέρει όρθιους επιβάτες, ποιο είναι το ανώτερο όριο ταχύτητας που επιτρέπεται να αναπτύσσει:

70 km/h.

60 km/h.

50 km/h.