Λεωφορείο - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 4

Multiple choice question

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας διόροφων λεωφορείων, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

90 km/h.

80 km/h.

70 km/h.