Λεωφορείο - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 5

Multiple choice question

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

70 km/h.

60 km/h.

50 km/h.