Λεωφορείο - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 7

Multiple choice question

Ποιο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

100 km/h.

80 km/h.

90 km/h.