Μηχανή - Μ 5

Multiple choice question

Πότε έχουν τα ελαστικά της μοτοσυκλέτας καλύτερη απόδοση:

Όταν ζεσταθούν.

Όταν είναι κρύα.

Έχουν πάντα την ίδια απόδοση.