Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 43

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

Απαγορεύεται η είσοδος σε βυτιοφόρα οχήματα.

Απαγορεύεται η είσοδος σε βαρέα οχήματα επειδή κάτω από το οδόστρωμα υπάρχει αυλάκι με νερό.