Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 48

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων να προσπερνούν άλλα οχήματα.

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.

Τέλος απαγορεύσεως προσπεράσματος που είχε επιβληθεί στα φορτηγά αυτοκίνητα με απαγορευτική πινακίδα.