Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 29

Multiple choice question

Τι σημαίνει το άναμμα της ενδείξεως λαδιού στον πίνακα οργάνων κατά τη διάρκεια της κινήσεως του οχήματος:

Ότι η πίεση του λαδιού είναι ανεπαρκής.

Ότι η λίπανση είναι κανονική.

Ότι η γεννήτρια (δυναμό) δεν φορτίζει τη μπαταρία.